A.Lindvig - 9537 - Beskåret Og Justert

Institusjoner har utviklet seg og tilpasset seg til alle tider i takt med samfunnets endringer. Samtidig finnes det i dag fysiske spor etter historien i de fleste institusjoner, spor som forteller om institusjonenes opprinnelse og funksjoner i tidligere tider. Fra noen av disse spor oppstår det vi kaller historiske samlinger, hvis innhold ofte ikke lenger har en direkte og umiddelbar relevans for institusjonens moderne virksomhet. Hvordan forholder en moderne institusjon seg til sin egen historie når den får uttrykk som en historisk samling?

Katedralskolene, universitetene o.a. har med sine store boksamlinger etterlatt seg en stor mengde fysiske spor som en sentral del av institusjonenes historie. Deler av samlingene blir gjort tilgjengelig for publikum mens resten oppbevares på lager. Forvaltningen av en historisk samlingen kan være en vedvarende utfordring for institusjonen. Hvordan integrere en samling av til dels uleselige bøker med historisk interessante men utdaterte opplysninger, med institusjonens funksjon?  

Det er dette som er utgangspunktet for seminaret hvor vi setter fokus på utfordringer ved forvaltningen av historiske boksamlinger i moderne institusjoner. Hvordan kan historiske boksamlinger bli mer enn en historisk kulisse? Hvilke strategier og forvaltningsregimer finnes? Er det den fysiske samling eller innholdet i den som er viktig? Skal alt konserveres, restaureres eller digitaliseres for at det skal formidles til et bredere publikum?

For program se link i høyre kolonne. 

Klikk her for påmelding. NB: Påmeldingsfrist 01.11.15.

Overnatting

Hotel Norge, Dronningensgate 5, 4666 Kristiansand, tlf : +47 38 17 40 00, www.hotel-norge.no

Pris: 895,- pr. rom (referansenr. 344971), senest 17.10.15.

Sted: Kristiansand Katedralskole Gimle VGS.

Arrangører: Kristiansand Katedralskole Gimle VGS, Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, Vest-Agder-museet IKS og Aust-Agder Museum og Arkiv.

Seminaret arrangeres i regi av EØS-prosjektet "Peace Church in Swidnica – a UNESCO listed site. Reinstating the splendour of a Lutheran enclave by renovating large organs at the Peace Church with the Baroque prospect and historic cemetery adn by reconstructing the presbytery to create comprehensive cultural, educational and social opportunities".

 

av Kristiansen, Kåre, publisert 11. juni 2015 | Skriv ut siden