Kulturarv 2020

Kulturarv 2020 er vedtatt i fylkestinget i april 2014. Dokumentet staker ut kursen som denne delen av fylkeskommunen skal følge i årene som kommer.

Strategien skal sikre at Vest-Agders kulturarv blir tatt vare på, formidlet og brukt på en effektiv og god måte. Hovedgrepet er å styrke museenes kjernevirksomheter og sørge for bedre lokal forankring gjennom samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner.

Fylkeskommunen vil styrke sitt arbeid med kulturarven med basis i kjerneverdiene samarbeid - kompetanse – folkestyre. Vi skal være et sted der forvaltning, formidling og utvikling går hånd i hånd. Åpenhet for ny teknologi, nye samarbeidsformer og formidlingsarenaer er en forutsetning for et effektivt og faglig fundert kulturminnevern. Det samme er utstrakt fagsamarbeid  regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

  • Sam På Tingvatn 040418
    av jto, 04.04.18

    Interessant politisk møte på Tingvatn fornminnepark

    Les mer