Skilting gårdsruin Nordberg fort - skilting av kulturminne
Foto: HC Lund
© VAF
Skilt Foto H Lund

Skilt i kulturminnesti Hågåsen på Hidra. Prosjektet fikk støtte fra midlene utlyst i 2017.

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder lyser ut midler til kulturminnestøtte. Kulturminner trenger pleie, ettersyn og oppmerksomhet. Er du eier av et kulturminne, eller på annen måte interessert eller engasjert i et kulturminne du mener trenger en hjelpende hånd eller økt oppmerksomhet? Fylkeskonservatoren i Vest-Agder utlyser midler til tilrettelegging og formidling av kulturminner.

For 2018 er det satt av 250 000 kroner til prosjekter. Det er et mål at midlene kan bidra til å styrke arbeidet i frivillige lag og foreninger.  Omsøkte tiltak som sammenfaller med fylkeskommunenes satsingsområder for kulturminnefeltet vil bli prioritert. Informasjon om Fylkeskonservatorens satsningsområder finner du her: /tjenester/fylkeskonservatoren/kulturarv-2020/

Søknadsfrist er satt til 1. mars 2018. Søknaden må inneholde detaljert beskrivelse av tiltaket, relevante foto, samt budsjett og finansieringsplan med spesifisert egenandel og/eller egeninnsats. Søknaden sendes til Vest-Agder fylkeskommune og merkes "Kulturminnevern 2018".

Spørsmål rettes til rådgiver Hans Christian Lund, hcl@vaf.no / 90614528.

---------------------------------------------------------

For verneverdige kulturminner i privat eie henvises det til Kulturminnefondet. http://kulturminnefondet.no/

For kulturtiltak som festivaler, forestillinger og lignende innenfor musikk, teater, visuell kunst, litteratur, film og idrett henvises det til kulturseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune.

av Lund, Hans Christian, publisert 30. januar 2017 | Skriv ut siden

Kontakt
Rådgiver
Hans Christian Lund

 906 14 528