Bebyggelsen i Gamlestrand - Monsøya

Så lenge seilskipene rådde grunnen var det stort behov for havner ute i leia der man kunne søke ly, få forsyninger og reparere skader.

Uthavner som Ny-Hellesund, Skjernøysund, Svinør, Selør, Loshavn og Rasvåg vokste frem i seilskutetiden. Her fantes viktige funksjoner som tollbod, losstasjon, handel, poståpneri, skole og gjestgiverier. Uthavnene er unike kulturmiljøer. De er betydningsfulle også i internasjonal sammenheng. Prioriterte områder er:

Følge opp kulturmiljøfredningen i Ny-Hellesund.

Formidling, herunder dialog med private eiere, håndverkere og andre.

Arbeide for at uthavnene på Sørlandet får status som verdensarv (UNESCO).

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

  • Sam På Tingvatn 040418
    av jto, 04.04.18

    Interessant politisk møte på Tingvatn fornminnepark

    Les mer