Agder-bibliotekenes samarbeidsforum er opprettet for å styrke biblioteksamarbeidet og det bibliotekfaglige nettverket i de to Agder-fylkene.

Samarbeidsforumet skal representere både folkebibliotekene, fylkesbibliotekene, universitetsbiblioteket og bibliotek i videregående skole.

Samarbeidsforumet innkalles til møte to ganger årlig.
Fylkesbibliotekene er ansvarlig for innkalling og møtereferat

Mandat

Samarbeidsforumet har følgende mandat (vedtatt i møte 26.08.09):
- Drøfte saker av felles interesse for biblioteksamarbeidet
- Ta initiativ og foreslå tiltak i forhold til videre utviklingsarbeid

 

Referater fra møtene:

2018
- møte 18.oktober
møte 7.mars

2017
- møte 13.september
møte 14. februar

2016
møte 20. september
møte 16. februar

2015
- møte 14. september
møte 12. februar

2014
- møte 16. september
- møte 10. februar 

2013
- møte 10. september
- møte 23. januar 

2012
- møte 14. september
- møte 31. januar 

2009
- møte 26. august
- møte 29. januar

Kontaktperson:

Roger Dyrøy
94 78 66 74
rdy@vaf.no