Illustrasjonsfoto: Bibliotektransport
Foto: Henry Langseth, UiA

Fra 2.1.2008 har alle folkebibliotekene og Universitetsbiblioteket i Agder hatt en felles transportordning for materiale som skal sendes mellom bibliotek. I august 2011 sluttet bibliotekene ved de videregående skolene i Aust-Agder seg til ordningen, og fra 2.1.2012 deltar også alle bibliotek ved de videregående skolene i Vest-Agder.

Fylkesbiblioteket i Vest-Agder ivaretar sitt ansvar for å organisere lånesamarbeidet i fylket blant annet ved å tilrettelegge en god infrastruktur, i tett samarbeid med Aust-Agder bibliotek og kulturformidling. De to fylkesbibliotekene har som målsetting for lånesamarbeidet at de totale medieressursene i regionen skal utnyttes optimalt til beste for hele befolkningen, og en felles transportordning er helt sentral i så måte.

Norsk Bibliotek Transport  er vår leverandør og transporterer materiale fra bibliotek i Agder til bibliotek i hele Norden på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Se egen artikkel for informasjon om avvik og erstatning.

 

Oversikt over medlemmer i transportordningen i Agder-fylkene:

Folkebibliotek i Aust-Agder:

Bibliotek Biblioteknr. Søk / Tlf.nr / 
Åpningstider etc
Antall 
stopp
Arendal 209 0600 Mer informasjon 5
Birkenes 209 2800 Mer informasjon 2
Bygland 209 3800  Mer informasjon 2
Bykle 209 4100 Mer informasjon  2
Evje og Hornnes 209 3700 Mer informasjon 3
Froland 209 1900 Mer informasjon  3
Gjerstad 209 1100 Mer informasjon 2
Grimstad 209 0400 Mer informasjon 5
Iveland 209 3500 Mer informasjon 2
Lillesand 209 2600 Mer informasjon 5
Risør 209 0100 Mer informasjon 5
Tvedestrand 209 1400 Mer informasjon 5
Valle 209 4000 Mer informasjon 2
Vegårshei 209 1200 Mer informasjon 2
Åmli 209 2900 Mer informasjon 2
Folkebibliotek i Vest-Agder:

Bibliotek Biblioteknr. Søk / Tlf.nr / 
Åpningstider etc
Antall 
stopp
Audnedal 210 2700 Mer informasjon 2
Farsund 210 0300 Mer informasjon 5
Flekkefjord 210 0400 Mer informasjon 5
Hægebostad og Eiken 210 3400 Mer informasjon 2
Kristiansand 210 0100 Mer informasjon 5
- Vågsbygd  210 0113 Mer informasjon 5
Kvinesdal 210 3700 Mer informasjon 4
Lindesnes 210 2900 Mer informasjon 2
Lyngdal 210 3200 Mer informasjon 5
Mandal 210 0200 Mer informasjon 5
Marnardal 210 2100 Mer informasjon 2
Sirdal 210 4600 Mer informasjon 2
Songdalen 210 1700 Mer informasjon 3
Søgne 210 1800 Mer informasjon 3
Vennesla 210 1400 Mer informasjon 5
Åseral 210 2600 Mer informasjon 2
Universitetsbiblioteket i Agder:

 

Bibliotek  Biblioteknr  Søk / Tlf.nr / 
Åpningstider etc.
Antall 
stopp 
Avdeling Grimstad 109 0401 Mer informasjon  5
Avdeling Kristiansand  110 0101 Mer informasjon 5Videregående skoler i Aust-Agder:

Bibliotek  Biblioteknr.  Søk / Tlf.nr / 
Åpningstider etc.
Antall 
stopp
Arendal vgs, 
avd Barbu
309 0604 Mer informasjon 2
Arendal vgs, 
avd Tyholmen
309 0601 Mer informasjon 2
Dahlske vgs 309 0401 Mer informasjon 2
Møglestu vgs 309 2601 Mer informasjon 2
Risør vgs 309 0101 Mer informasjon 2
Setesdal vgs, 
avd Hornnes
309 3701 Mer informasjon  2
Sam Eyde vgs 309 0602 Mer informasjon 2
Tvedestrand og Åmli vgs,
avd Holt
309 1402 Mer informasjon 2
Tvedestrand og Åmli vgs,
avd Tvedestrand
309 1401 Mer informasjon 2
Tvedestrand og Åmli vgs,
avd Åmli
309 2901 Mer informasjon 2Videregående skoler i Vest-Agder:

Bibliotek Biblioteknr. Søk / Tlf.nr / 
Åpningstider etc.
Antall 
stopp
Byremo vgs 310 2701 Mer informasjon 2
Kristiansand
Katedralskole Gimle
310 0101
Mer informasjon
2
Kvadraturen skolesenter 310 0100 Mer informasjon 2
Eilert Sundt vgs,
Farsund
310 0301
Mer informasjon
2
Flekkefjord vgs,
avd Flekkefjord
310 0401
Mer informasjon
2
Flekkefjord vgs,
avd Kvinesdal
310 3701
Mer informasjon

2
Eilert Sundt vgs,
avd Lista
310 0302
Mer informasjon

2
Eilert Sundt vgs,
avd Lyngdal
310 3201
Mer informasjon

2
Mandal vgs 310 0201 Mer informasjon 2
Sirdal vgs 310 4601 Mer informasjon 2
Søgne vgs 310 1801 Mer informasjon 2
Tangen vgs 310 0104 Mer informasjon 2
Vennesla vgs 310 1401 Mer informasjon 2
Vågsbygd vgs 310 0106 Mer informasjon 2

Kontaktperson:

Roger Dyrøy
94 78 66 74
rdy@vaf.no

 

Hovedkontakt:

Kristin Havstad / AAbk
99 26 32 14
kristin@aabk.no

Avviksskjema: