Illustrasjonsfoto: Bibliotektransport
Foto: Henry Langseth, UiA

AVVIK

Avvik meldes på Avvikskjema/Kontaktskjema.

Vær så konkret som mulig i beskrivelsen, og meld inn avvik med en gang de oppstår.

Når det gjelder forsvunnene medier og for lang leveringstid anbefaler vi at eierbiblioteket sørger for å melde avvik. Ved slike avvik må det uansett være kontakt mellom eierbibliotek og bestillerbibliotek, og det er eierbiblioteket som må fremme eventuelle erstatningskrav. (Vi vet at noen bibliotek i andre regioner, f.eks. Nasjonalbiblioteket, har andre retningslinjer, og ved lån fra disse bibliotekene, må deres regler følges.)

Innenfor Agder er prosedyren:

  • Eierbiblioteket sender et dokument til bestillerbiblioteket. Når dokumentet etterlyses, sjekker eierbiblioteket på hylla, samt utlånsstatus, og melder eventuelt fra om avvik til NBT via avviksskjemaet.

eller

  • Bestillerbiblioteket sender et dokument i retur til eierbiblioteket. Når det kommer purring fra eierbiblioteket, gir bestillerbiblioteket beskjed om og når dokumentet er sendt. Eierbiblioteket sjekker så på hylla, samt utlånsstatus, og melder eventuelt fra om avvik til NBT via avviksskjemaet.

NBTs leveringsgaranti gjelder levering innen tre kjøredager etter henting, og det er mange bibliotek som ikke har henting mer enn to dager per uke. I tilfeller hvor avviksmeldinger blir sendt før det har gått en uke, er det derfor fint om dere sjekker hentefrekvens hos avsenderbiblioteket først. 

ERSTATNING

Materiale som kommer bort eller blir skadet under transporten, erstattes av transportør etter retningslinjene beskrevet nedenfor.

Retningslinjer for erstatning:

  • For skadet materiale  skal man sende erstatningskrav til NBT så snart som mulig.
  • I forbindelse med bortkommet materiale  er det hensiktsmessig at man avventer inntil 3 mnd. før man krever erstatning, ettersom det meste som kommer på avveie erfaringsmessig dukker opp igjen. Ventetiden er imidlertid frivillig for kunden, jfr. §§31-34 i Lov om vegfraktavtaler.

Det enkleste er om eierbiblioteket sender erstatningskrav direkte til NBT. Husk å melde inn avvik når slike ting oppstår.