Illustrasjonsfoto: Bibliotektransport
Foto: Henry Langseth, UiA

I henhold til kontrakten med Norsk Bibliotek Transport AS, som leverer transporttjenester til bibliotekene i Agder, skal vi ha to statusmøter per år. Referater fra møtene finner dere her.

I statusmøtene møter ansatte ved de to fylkesbibliotekene (på vegne av fylkeskommunene, folke- og vgs-bibliotek), samt en representant for Universitetsbiblioteket i Agder (UBA).