Fylkesbiblioteket i Vest-Agder ivaretar sitt ansvar for å organisere lånesamarbeidet i fylket ved å tilrettelegge en god infrastruktur, samt ved å ha fokus på lånesamarbeidet i forbindelse med kurs, møter og nettverksarbeid. Vi samarbeider tett med Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og alle bibliotekene i begge Agder-fylkene om lånesamarbeidet i regionen.

Det forventes at alle bibliotekene i regionen stiller sin samling (d.v.s. alt materiale som er til hjemlån for egne brukere) til disposisjon for andre bibliotek så vel som for sluttbrukere via Norgeslån. Det forventes også at alle bibliotek har et fornuftig selvforsyningsnivå. Fjernlån skal være et supplement til bibliotekets samlinger, ikke erstatning for manglende ressurser lokalt.

Alle bibliotekene bidrar til lånesamarbeidet på lik linje, det vil si i et omfang som står i forhold til kommunens størrelse. 

Vest-Agder fylkesbibliotek har som målsetting for lånesamarbeidet at de totale medieressursene i regionen skal utnyttes optimalt til beste for hele befolkningen. 

I forbindelse med avviklingen av den tradisjonelle fjernlånstjenesten ble det laget en fjernlånsveiviser til hjelp for bibliotekene.

Kontaktperson:

Roger Dyrøy
94 78 66 74
rdy@vaf.no

Praktiske tips