For at lånesamarbeidet skal fungere optimalt bør håndtering av bestillinger og levering av materiale være mest mulig effektivt. Vi anbefaler at bibliotekene i størst mulig grad benytter Agder samsøk, felles bibliotektransport og det regionale lånesamarbeidet for å sikre rask leveringstid og kortreiste dokumenter. I tillegg er det en fordel at bibliotekene bruker den fjernlånsfunksjonaliteten som er tilgjengelig gjennom biblioteksystemene.

Vi anbefaler at søking i forbindelse med innlån foretas i angitt rekkefølge, og at man ikke ber om reservering av eksemplarer dersom man kan finne ledige eksemplarer i landet for øvrig.

Her kan man søke i alle Agder-bibliotekenes samlinger OG Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana i samme søk.

Folkebibliotekene og Depotbiblioteket er krysset av som standard. Ved å bruke Agder samsøk vil man bli henvist til nærmeste ledige eksemplar. Universitetsbiblioteket og bibliotek i de videregående skolene må krysses av manuelt, enten som gruppe eller enkeltvis, dersom man vil søke i deres baser og låne fra dem.

Depotbiblioteket har et særskilt, nasjonalt fjernlånsansvar. Dersom ønsket materiale ikke er tilgjengelig i Agder, anbefaler vi derfor at man fortrinnsvis bestiller innlån fra Depotbiblioteket. 

Bruk biblioteknummer (7 siffer) ved bestilling.

Biblioteksøk er en nasjonal søketjeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjoner, lydbøker, noter m.m. i norske bibliotek. Denne tjensten blir gradvis rullet ut av Nasjonalbiblioteket, og det vil komme mer informasjon når Agder er inkludert.

Bruk biblioteknummer (7 siffer) ved bestilling. 


I forbindelse med bestillinger som haster kan det være hensiktsmessig å se bestillingssted opp mot transportruta.

Oria er BIBSYS' etterfølger. Oria lar deg søke i norske fag- og forskningsbiblioteks ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m. Vi anbefaler imidlertid at bibliotekene bruker Biblioteksøk til bestilling av fjernlån, da dataene som finnes i Oria også skal finnes i Biblioteksøk, og man dermed kan søke i fag- og folkebibliotek samtidig.Når det ønskede materialet ikke finnes i Norge:

Trinn 1: Søk i nordiske bibliotek, fortrinnsvis Danmark og Sverige.

Lån inn materialet ved å sende en e-post til eierbiblioteket med alle opplysninger om ønsket materiale, samt ditt biblioteks kontaktopplysninger, inkludert biblioteknummer.


Trinn 2: Dersom materialet ikke finnes tilgjengelig i Norden:
 

Send bestilling til Nasjonalbibliotekets innlånstjeneste, enten ved å fylle ut skjemaet du finner via denne siden, eller ved å sende en e-post til innlaanet@nb.no

Søk gjerne i aktuelle baser på forhånd for å verifisere tittel og andre dokumentopplysninger. Prøv Google også. Gi opplysninger i skjemaet om hvor du har søkt, også der hvor resultatet var negativt.