Under følger en oversikt over våre ansatte og fordeling av ansvarsområder mellom dem.

Navn: Stilling: Telefon:
Roger Dyrøy      Fylkesbiblioteksjef     947 86 674
Julie Agre Stene     Rådgiver     907 73 937
Torvald Hellum Rådgiver

411 60 564 / 38 07 47 33

Nina Stenbro Rådgiver

957 89 289


Hele bibliotekteamet er involvert i prosjekt- og utviklingsarbeid, samt planlegging, saksbehandling og oppfølging av bibliotekplanene. I tillegg har hver enkelt hovedansvar for et eller flere områder.

Ansvarsfordelingen er som følger:

Roger har ansvar for strategi og økonomi, samt overordnet ansvar for oppfølging av bibliotekplanene. Inntil videre er han også kontaktperson for E-lån Agder. 

Julie har ansvar for oppfølging av bibliotek i videregående skole. Hun er også vår kontaktperson for Webløft.

Torvald har ansvar for litteraturformidling, kurs og konferanser, samt oppfølging av folkebibliotek.

Nina har ansvar for bibliotekstatistikk, prosjektledelse, samt oppfølging av folkebibliotek.