Illustrasjonsfoto: Sommer

Følgende personer er på jobb i sommerferieukene:

Uke 27: Torvald Hellum, Nina Stenbro og Roger Dyrøy.
Uke 28: Roger Dyrøy og Torvald Hellum.
Uke 29-31: Fylkesbiblioteket er feriestengt
Uke 32: Nina Stenbro og Roger Dyrøy.

Til og med uke 26 og fra og med uke 33 er alle på plass.