Bibliotekmøtet 2012 i Mandal

Her vises årsoversikter over kulturseksjonens kurs- og konferansevirksomhet.

 

2019

 

Januar:  
 29.

  Workshop  i lyrikkformidling  

   Sted: Caledonien                                           

Februar:  
 Uke 9  Forfatterturné med Benedicte Meyer Kroneberg
Mars:  
 20.

  Bokgilde 2019

  Sted: Buen kulturhus, Mandal, Elvesalen.

April:  
 5.4

 Barnebokfestivalen.

 Sted: Grimstad

 8.4

 Samlingsutviklingskurs

 Sted: Parken Thon Hotell i Kristiansand

Mai:  
 7.-8.

 Bibliotekmøte.

 Sted: Rysstad og Valle.

 14.

 Barnebokmøte:

 Sted: Mandal bibliotek

Juni:  
August:  
   
September:   
 5.

 Kurs i "Barnebokbad - metoden bak" med Vilde Kamfjord
 Målgruppe:
 lærere, skolebibliotekarer, bibliotekarer
 Sted: Thon Hotel Kristiansand

 24.-25.

 Bibliotekmøte.

 Sted: Eikerapen Gjestegaard (Åseral)

Oktober:  
 November:  
14.11

Barnebokmøte i Sirdal

Sted: Sirdal folkebibliotek

 21.

Inspirasjonssamling "Ulik bakgrunn - ulik kultur - kan vi bli kjent?"
Sted: Kilden Teater og Konserthus, Kristiansand
Målgruppe:
Frivillige organisasjoner, Agder for alle-nettverket, bibliotekansatte, leseombud, offentlige ansatte, studenter og andre interesserte.
Arr: Agder for alle, VAF, AAFK, Leser søker bok

Desember:  
   
   
   

 

 

Kontaktperson:

Torvald Hellum
38 07 47 33
411 60 564
the@vaf.no

Eldre kursoversikter:
Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/childrennewslist.cshtml)