Library 657112 1280

https://pixabay.com/en/library-couples-panda-657112/

Målgruppe: Alle bibliotekansatte
20.april kl. 10-15, Thon Hotell Sørlandet v/ Travparken

I 2015 ble det lånt ut drøyt 20 % flere bøker til barn og ungdom enn til voksne i Agder. Hvordan gjenspeiles dette i f.eks mediebudsjett og arealbruk i biblioteket? 

Vi vet at bibliotekbruken synker drastisk når ungdom går ut av videregående skole og bruken tar seg nødvendigvis ikke opp igjen med årene. Dette er en internasjonal tendens. Storbrukerne finner vi blant de yngste og de eldste i befolkningen.

Hvordan tar vi vare på den gullgruven de unge brukerne er for biblioteket? Hvordan kan vi gjøre en særlig innsats for at biblioteket skal bli enda mer attraktive for barn og unge og kanskje også hindre noe av frafallet når de vokser opp? Opplever barn og ungdom at biblioteket er deres, eller ser de mest et bibliotek med en liten barneavdeling og en enda mindre ungdomskrok?

Denne dagen ønsker vi å se på hva vi kan gjøre med innredning, samlinger, medvirkning, prosjekter og arrangementer for at barn og ungdom skal føle seg hjemme på sitt bibliotek og forhåpentligvis forbli lojale og trofaste bibliotekbrukerne resten av livet.

Program

 • Rom for barn: Norske barnebibliotek i perioden 1914-35 og på 2000-tallet.
  Åse Kristine Tveit, førsteamanuensis, HiOA.

 • Erfaringer fra og videre arbeid med prosjektet «Nord-Trøndelag leser». Et taktskifte-konsept: hva skal til for å nå 90 % av årskullene, ikke bare 40-60 %.
  Morten Olsen Haugen, rådgiver, Nord-Trøndelag fylkesbibliotek.

 • Lunsj

 • Arbeidsformer og erfaringer fra "Unge Stormen" - et nettverk av ungdom som ønsker å bruke Stormen bibliotek og bidra til et rikt kulturliv i Bodø.
  Charlotte Nyheim, koordinator, og Stina Helen Kristiansen (17 år), styremedlem.

 • Mer rom til barn og unge. Fana bibliotek i Bergen har fått prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for å ta plass fra de voksne og gi til barna. Erfaringer med endringsprosesser på Loddefjord bibliotek og Øygarden bibliotek med fokus på et bedre tilbud for barn- og unge.
  Ritha Helland, avdelingsleder, og Anne Wang-Andersen, barne- og ungdomsbibliotekar, Fana bibliotek.

 

Kursavgift: 500,- (inkl. lunsj)

Påmeldingsfrist: 7.april

Spørsmål kan rettes til Roger Dyrøy/Nina Stenbro

Arrangeres i samarbeid med Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Barn og unges bibliotek

Barn og unges bibliotek
av Stenbro, Nina, publisert 2. mars 2017 | Skriv ut siden