Tirsdag 13. oktober og onsdag 14. oktober er dagene vi arrangerer bibliotekmøtet i høst. Utsikten Hotell i Kvinesdal er destinasjonen denne gang.

Tema for høstens bibliotekmøte er både informasjonskompetanse og digital kompetanse for alle som arbeider i et bibliotek. Vi får besøk av fire foredragsholdere som på ulike måter vil rette søkelyset på digitale tjenester. Også tjenester bibliotekansatte  benytter i dag, men som kan utnyttes enda bedre.

Tirsdagen 13. oktober vil bibliotekar og spesialrådgiver Lasse Christensen holde kurs i avanserte søketeknikker i bl.a Google. Ta med egen bærbar PC til dette kurset.

Dag 2, onsdag 14. oktober, vil Nasjonalbibliotekets prosjektleder for norsk WebDewey redegjør for denne nye tjenesten. Et kurs i dette settes opp i november og  detaljert informasjon  om dette kommer i egne nyhetsartikler og på bibliotekmøtet. Stian Lindbø fra Kommunal og moderniseringsdepartementet vil orientere om Digidel 2017, hvor han er prosjektleder.

Avslutningsvis vil Magne Eggen fra Retriever gi oss en innføring, tips og triks i bruken av ATEKST.

Påmeldingsfrist er 8. oktober. Kontaktperson for bibliotekmøtet er Torvald Hellum - tlf. 411 60 564 eller epost the@vaf.no

Meld deg på via skjemaet nederst i artikkelen. Priser finner du i skjemaet under rubrikken "Jeg deltar på følgende".

 Programmet finner du her.

 

 

Bibliotekmøtet 13.-14. oktober 2015

Bibliotekmøtet 13.-14. oktober 2015
av Hellum, Torvald, publisert 7. september 2015 | Skriv ut siden