Årets tema: Mangfold og inkludering.

Hovedinnleder er Amal Aden fra Somalia som vil snakke om bibliotek som en av de viktigste arenaene for integrering.

Bibliotekene er en mangfoldig møteplass. Det er få offentlige arenaer som har så stor variasjon av besøkende. Hit kommer mennesker fra alle aldersgrupper, med ulik utdanningsbakgrunn og inntekt – og med ulik etnisk, sosial, kulturell, religiøs og politisk bakgrunn.

Et viktig særtrekk ved bibliotekene er at folk ikke blir definert og kategorisert etter hva de gjør eller hvem de er, men et sted som tilhører oss alle og hvor vi har lik rett til å være. Dette bidrar til sosial inkludering.

Amal Aden har stilt spørsmålet «Hvorfor skjønner ikke politikerne at bibliotekene er et av de viktigste verktøyene for integrering?». Det er viktig for oss, særlig med den nye formålsparagrafen som bakteppe, å reflektere over hvordan vi jobber med dette i den daglige driften.

Hvordan kan vi bygge ned barrierer for deltakelse og skape fellesarenaer og møtesteder for et flerkulturelt tilbud? Vi vet at de spennende foredragsholderne ved vårens bibliotekmøte vil engasjere og gi oss nyttig kunnskap. Vi håper dette kan inspirere og anspore noen ideer for å jobbe videre med mangfold og inkludering i bibliotekene.

Velkommen!

Programmet i pdf-format finner du her. 

09.00 Registrering
09.30 Frihet og ære v/Amal Aden
10.30 Pause
10.45 Ny i Drammen v/Britt Kroken Kjenes
11.30 Lunsj
12.30 Mangfold: fra besvær til begjær v/Berit Berg
13.10 Pause
13.25 Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner v/Sophie Essmat - utgår
13.55 Det flerspråklige bibliotek v/Nisrin Maktabi Barkouki
14.15 Pause med dagens kake
14.35 Grunnlovsjubileet 2014 v/Hege Solli
14.45 Grunnlovsjubileet 2014 v/Ragna M. Henden
15.00 Fylkesbibliotekene informerer

 

av Hellum, Torvald, publisert 7. februar 2014 | Skriv ut siden