Bibliotekarer

"1950s -- Children’s Librarian Hazel Keed" (CC BY 2.0) by Wystan

Torsdag 10.november inviterer Vest-Agder fylkesbibliotek til ustillingskurs på hotell Norge i Kristiansand.

Målgruppe: Ansatte i bibliotek.

Å lage små eller større bokutstillinger i biblioteket er noe de aller fleste som jobber i bibliotek kan gjøre på autopilot og med godt følge av erfaring og magefølelse. Noen ganger opplever vi at utstillingene blir tatt godt i mot og at bøkene knapt er satt på plass i stativene før de er borte, andre ganger virker det som om folk går i bue rundt en oppsats vi har jobbet både kreativt og lenge med. Ofte forstår vi ikke helt hva som er grunnen, men legger ting bak oss og jobber på videre.
På dette kurset ønsker vi å se på hvilke muligheter vi har til å jobbe systematisk og kunnskapsbasert med dette, hvordan vi kan dokumentere hva som virker og hva som ikke virker og bruke det vi erfarer som grunnlag for det vi skal gjøre videre.
Før lunsj skal vi lære mer om hvordan vi kan bruke bibliotekstatistikken og medieplaner til å gjøre både samlingene våre og biblioteklokalene mer effektive og vi skal bli presentert for et dansk prosjekt der man gjennom 99 enkle forsøk har prøvd ut ulike utstillinger på forskjellige bibliotek og målt effekten på utlånet. Etter lunsj skal vi få mulighet til å bli inspirert til å lage enkle, estetiske og virkningsfulle bokutstillinger i vårt eget bibliotek.

 

Program for dagen:

 9.30.-10.00:     Kaffe og registrering

10.00-11.00:     Trygve Kikut, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Om å skape levedyktige samlinger. Arbeid med samlingsutvikling i Tønsberg bibliotek.

11.00-12.30:     Sanne Craft og Vibeke Thorsteinsson, København biblioteker. Presentasjon av prosjektet Fra ord til data til handling.

12.30-13.30:     Lunsj

13.30-16.00:    Elisabeth Stabell, Nes bibliotek. Gode knep og enkle triks for å lage salgbare utstillinger i ditt bibliotek.  

 

Om foredragsholderne:

Trygve Kikut
Studerte dokumentasjonsvitenskap i Tromsø og ble ansatt ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek rett etter studiene. Her har han hatt fagansvaret for lokalsamlingen før han ble IT-bibliotekar. De siste 4 årene har han jobbet som avdelingsleder for Medieavdelingen, som primært dekker ansvarsområder som IT, statistikk og katalogen ved biblioteket.

Sanne Caft
Vicechef, Københavns Hovedbibliotek.
Københavns Biblioteker består af 19 sammenhængende biblioteker. Sanne Caft er vicechef på Hovedbiblioteket og samtidig ansvarlige for flere tværgående udviklingsopgaver og -projekter i bibliotekerne.

Vibeke Thorsteinsson
Leder på hovedbiblioteket af afdelingen for "Biblioteksmaterialer og Formidling" og for patientbiblioteket på Rigshospitalet og Københavns Fængsler. Arbejder med indretning og præsentation af biblioteks materialerne.

Elisabeth Stabell
Bakgrunn fra reklamebransjen som dekoratør og fra bokhandel, noe som har gitt henne grunnlag for å tenke salg i biblioteket. Jobber ved Nes bibliotek som har bevisst forhold til visuelle presentasjoner av forfattere og litteratur.

Utstillingskurset eret samarbeid mellom Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Vest-Agder fylkesbibliotek.

Bindende påmeldingsavgift til kurset Bokutstillinger i bibliotek er kr. 500. Spørsmål vedr. arrangementet rettes til rådgiver Nina Stenbro på tlf. 957 89 289 eller epost nist16@vaf.no Påmeldingsfrist er fredag 4.november.

  

av Stenbro, Nina, publisert 25. august 2016 | Skriv ut siden