Linn Toennessen
Foto: Kristin Havstad

Foto: Kristin Havstad

Gjennom to dager i september skal vi lære mer om praktiske forberedelser til et arrangement, samt bruk av teknikk.

Varighet:                       

2 dager                                                                                             

Innhold:  

Dag 1: Teori

Dag 2: Praktisk verksted

Sted:    

Arendal (sted kommer vi tilbake til)
Tid:     2. og 3. september 2014 09.00-16.00 (begge dager)

Pris:

400 kr (inkluderer lunsj begge dager)

Overnatting:  

For de som trenger overnatting har vi avtale med Thon Hotell med pris 1020 kr.

Påmelding:

Påmelding innen 02.07. 2014

Kontaktperson: 

Torvald Hellum, e-post: the@vaf.no

 

Vi ønsker å få til en nivådeling på de ulike delene og ber derfor om at dere oppgir kompetansenivå i påmeldingsskjema. Hvis dere har konkrete ønsker i forhold til tema vi bør ta opp kan dere angi dette i skjemaet.

Vi ønsker at dere tar utgangspunkt i eget arrangement og tenker dette som en case. Dette kan spilles inn til instruktørene på den praktiske dagen.

I skjemaet finner dere også et felt for om dere ønsker en felles middag. Vi organiserer dette og finner et sted vi kan gå ut sammen for å spise.

Dag 1

Dette vil bli en teoretisk del der vi blant annet går gjennom følgende:

Del 1

  • Programmering,
  • Kjøreplan
  • Utøverkontakt,
  • Kontraktsarbeid
  • Rider/tekniske krav
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse

Del 2

  • Kommunikasjon,
  • Markedsføring
  • Pressearbeid

Dag 2

Dette vil bli en praktisk dag hvor vi får prøve ut rigging med lys og lyd.

Detaljert program kommer over sommeren.

av Hellum, Torvald, publisert 6. juni 2014 | Skriv ut siden