Fylkesbiblioteket og Kristiansand folkebibliotek inviterer med dette bibliotekansatte i Vest-Agder til digitale temakurs 11. og 16. oktober.

Som en del av samarbeidsavtalen mellom Vest-Agder fylkesbibliotek og Kristiansand folkebibliotek gjennomføres det flere kompetansehevingstiltak i løpet av 2012. Høstens digitale kursing er planlagt som et totrinnsopplegg.

Vi har registrert at det er behov for heving av den generelle IKT-kompetansen i bibliotekene for at alle bibliotekene skal være komfortable med å markedsføre digital kompetanse som en del av bibliotekets tjenestetilbud. I vår bibliotekplan har vi et delmål om at alle ansatte med publikumsvakter i folkebibliotekene skal ha god digital basiskompetanse og kunne veilede bibliotekbrukere på e-borgernivå. Det er også ønskelig at flere bibliotek tilbyr enkel, digital kompetanseheving som en del av bibliotekets tilbud. For å bidra til dette tilbyr vi digitale kursdager.

  • 11. oktober 2012
    Tema: Datasikkerhet og nettvett, generell bruk av PC (lagring, arbeid med dokumenter, filformater) og sosiale medier.
  • 16. oktober 2012
    Tema: Bruk av nettbrett og smarttelefoner, billedbehandling og litt om fotografi og skanning.

Planen er å følge opp med et kurs i å drive brukerveiledning og holde IKT-kurs som en del av bibliotekets tjenestetilbud i november/desember.

Temakursene vil ligge på et forholdsvis elementært nivå, og ha som formål å gjøre bibliotekansatte tryggere i bruken av digitale verktøy og i sin veiledningsrolle på dette feltet. Målet er at man skal beherske godt litt mer enn det man skal kunne drive brukerveiledning i.
Kursene finner sted på Fylkeshuset i Kristiansand (IT-kursrommet), kl. 9 - 15.

Man kan delta på en eller flere kursdager etter ønske og behov.
Påmeldinginnen 4. oktober.

av Skibenes, Kari, publisert 19. september 2012 | Skriv ut siden