Torsdag 12. april møttes femti deltagere fra Agder-bibliotekene til en fagdag om Digital kompetanse og lesekompetanse, med informasjonskompetanse som fellesnevner. Evenementet fant sted på Hotel Norge i Kristiansand.

Presentasjonene fra fagdagen ligger lenket opp fra artikkelen som ppt-filer.

Tove Pemmer Sætre innledet med å snakke om  Informasjonskompetanse i en digital tid noe som dannet det teoretiske bakteppet for resten av dagen. Hun refererte blant annet til en artikkel avRune Johan Krumsvik  som sto på trykk i Bergens tidende 11. april, og som plasserte seg midt i dagens tema:  Sjå opp for digital Matteus-effekt.

Neste post på programmet var  Nettbaserte informasjonskilder med  Siri Ingvalden fra Universitetet i Agder. Hun  presenterte planene for et nytt studium i informasjonskompetanse ved høgskoler og universiteter.

Deretter fikk vi presentert et par lokale, praktiske eksempler på hvordan bibliotekene kan jobbe med informasjonskompetanse med læring for øye.  Ingunn Kleggetveit  fortalte om en  Fagdag i kildebruk de gjennomfører årlig ved Byremo videregående skole, hvor de har et tverrfaglig opplegg for å lære elevene sentrale prinsipper for kildebruk.  Ola Eiksund snakket om hvordan de hadde jobbet mot skoleelever i Arendal kommune i prosjektet  Fra reproduksjon til egen læring, for å øke elevenes bevissthet rundt bruk av kilder og vurdering av informasjon.

Etter lunsj var det tid for  Opphavsrett i en digital verden med  Siv Holt. Hun ga et godt overblikk over et innfløkt felt, og presentasjonen inneholder lenker til mange gode nettressurser som kan være til nytte når man skal navigere i den opphavsrettslige jungelen.
 
Even Flood snakket om  Bruk av søkemaskinene og hva vi kan stole på. Han var innom Google Scholar, og for dem som måtte ønske å se nærmere på denne tjenesten kan vi anbefale presentasjonen som ble gitt på bibliotekmøtet i Stavanger:  Google Scholar - på godt og vondt. Flood var også innom noen betalingstjenester som finnes i vår region og ga oss sin vurdering av disse. 

Hilde Daland presenterte  Kildekompasset, og viste hvordan dette er en nyttig ressurs for bibliotekene både når de skal veilede studenter og andre brukere, og når vi skal produsere egne dokumenter.

Sist, men ikke minst, presenterte  Hege Underdal  Helsebiblioteket, og dokumenterte at dette er  et nettsted bibliotekene må kjenne til! Helsebiblioteket inneholder åpne kvalitetskilder i jungelen av helseinformasjon, og fordi det er fremforhandlet mange nasjonale avtaler på dette feltet er mesteparten av informasjonen gratis fra alle norske IP-adresser. En del ressurser kan imidlertid kreve innlogging, og vi oppfordrer alle bibliotekene i Agder til å melde inn sine IP-adresser til Helsebiblioteket, slik at de også kan gi tilgang til disse ressursene.

På samme måte som vi mener bibliotekene i Agder bør gjøre Helsebibliotekets tjenester tilgjengelig, mener vi også at  Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv  www.nb.no/aviser er en digital kvalitetstjeneste som bør tas i bruk. Basen inneholder en del aviser som gratis kan gjøres tilgjengelig for brukere i alle norske bibliotek. Forutsetningen er at biblioteket har meldt inn sine IP-adresser til NB. Dette er en god tjeneste, selv om den fortsatt er mager, og vi oppfordrer alle Agder-bibliotekene til å sørge for at tjenesten blir tilgjengelig for sine brukere.Hanne Graver Møvig oppsummerte dagen ved å oppfordre de bibliotekansatte til å ta i bruk, og følge med på, aktuelle, digitale plattformer som "våre egne" Facebook-sider/grupper  Gjenoppdag.biblioteket ,Agderbibliotekene-Informasjon  og  Bibliotekfolk på Agder, NBs diskusjonsliste biblioteknorge, de to fylkesbibliotekenes nettsider og gode blogger og nettsider som produseres av bibliotek i regionen (f.eks.  Bramseil og  Leserom). Det ligger mye læring i deling av informasjon, og vi har alle kompetanse som andre kan ha nytte av. 

Avslutningsvis nevnte fylkesbiblioteksjefen en del av det Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Vest-Agder fylkesbibliotek jobber med på det digitale området for tiden. Jevnt over tilbyr bibliotekene i Agder få  abonnementsbelagte tjenester  til sine brukere, noe som i hovedsak har å gjøre med økonomi. De to fylkesbibliotekene undersøker for tiden muligheten for felles lisensavtaler til Retriever Norge (tidligere Atekst), Idunn og Ordnett. Foreløbig har vi fokus på finansiering, detaljer og avtaler, og vi kan ikke si noe sikkert om tidsplanen for dette. Når det gjelder  e-bøker har fylkesbibliotekene satt i gang en prosess i fylkeskommunene, fordi vi ønsker å bidra til at bibliotekene etter hvert også skal få prøve ut utlån av e-bøker i egne kommuner og skoler. Dersom vi får gehør for finansieringsplanen, håper vi å komme i gang med en anbudsprossess i løpet av året.

av kas, publisert 13. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

  • Tarjei Leer -Salvesen
    av jto, 02.03.18

    Hva bør være hemmelig?

    Les mer