Kurs for bibliotekansatte og leseombud onsdag 19. mars på Hotell Norge i Kristiansand

Formidlingskurset er et tilbud til alle leseombud og ansatte i bibliotek som ønsker litt faglig påfyll for å bli bedre i å formidle i hverdagen.
Veronica Salinas er utdannet skuespiller og er en etterspurt kursholder. Leser søker bok har ansvaret for disse kursene med Salinas, hvor hun har en 50% stilling som prosjektmedarbeider.

Vest-Agder fylkesbibliotek har som en vedtatt målsetting i vår strategiske handlingsplan at vi skal styrke formidling som metode. Vi har også vedtatt et mål om at flere bibliotek i Vest-Agder skal bli Bok-til-alle-Bibliotek.

Dette er bakgrunnen for at vi har invitert en spennende kursholder og skuespiller til Vest-Agder og Kristiansand 19. mars. Kurset er et kort tre-timers formidlingskurs som inneholder:

  •    Om formidling
  •    Forberedelser og planlegging
  •    Fortellerteknikk
  •    Nervøsistet, pust og stemme

Kurset inneholder både litt teori og praksis. Deltakerne vil bli delt inn i små grupper hvor deltakerne får prøvd ut sin formidlingsevne. Deltakerne får personlig veiledning og konkrete tilbakemeldinger.

Målet for kurset er:

  • Å bli tryggere og bedre til å formidle
  • Å få deltakerne til å bli bevisst sin kommunikasjon og sitt kroppspråk
  • Å gi verktøy for å takle ulike forsamlinger og situasjoner

 

PROGRAM FOR DAGEN:

 

   10.30:   Registrering

   11.00:   Lunsj

   12.00:   Kurs i formidling

   13.00:   Pause

   13.15:   Kurset fortsetter

   14.00:   Pause m/dagens kake

   14.15:   Kurset fortsetter

   15.00:   Avslutning

 

Påmelding ved bruk av skjemaet under innen 14. mars. Kontaktperson Torvald Hellum kan nås på tlf. 380 47 733, 411 60 564 eller via epost the@vaf.no   Tilsvarende kurs arrangeres i Aust-Agder 20. mars. Kontaktperson er Mari Senumstad Hauge mari@aabk.no  Kurset er gratis for leseombud og kommende leseombud, men søvrige betaler kr. 250 for lunsjen.

 

Formidlingskurs

Formidlingskurs
 

 

av Hellum, Torvald, publisert 18. februar 2014 | Skriv ut siden