Bilde Bekeng. Fotograf Birgitte Heneide

Siriann Bekeng

De årlige inspirasjonssamlingene for leseombudene på Agder får denne gang språkkafé og frivillig arbeid som tema.

Frivilligsentralene, bibliotekene, leseombud og øvrige som jobber med språkkaféer i Agder inviteres til samling i Arendal og Lyngdal, 14. og 15. september 2016. Fylkesbibliotekene arrangerer disse årlige samlingene - som er gratis for leseombud og andre som driver frivillig arbeid med språkkaféer.

Som innledere til disse to samlingene har vi fått Siriann Bekeng fra Frivillighet Norge, Eva Rekve fra Leser søker bok, Ingeborg Margrete Andersen fra Tøyen filial av Deichmanske bibliotek i Oslo samt vårt lokale leseombud og språkkafévert Nora Hope fra Søgne.

Vi ønsker å få til en god dialog og erfaringsutveksling mellom sentrale nasjonale aktører og det lokale frivillige nettverket i Agder. I Vest-Agder vil dette skje på Rosfjord Strandhotell torsdag 15. september. I Aust-Agder vil det samme programmet avholdes onsdag 14. september på Kuben i Arendal.

 

    PROGRAM FOR DAGEN:

 

     10.00: Velkomst v/fylkeskontakt

     10.05: Leser søker Bok v/Eva Rekve

     10.45: Frivillighet Norge v/Siriann Bekeng  ""Hvordan skape større rom for frivillighet"?

     11.15: Pause 

     11.25: Diskusjon og samtale om frivillig arbeid - organisering, rekruttering og ulike tilbud 

     12.00: Lunsj

     13.00: Arbeidet med språkkaféen på Tøyen v/Ingeborg Margrete Andersen

     13.30: Arbeidet med språkkaféen i Søgne v/Nora Hope

     13.55:  Kort info om DFB v/Nina Stenbro

     14.00: Pause m/dagens kake

     14.20: Diskusjon og samtale om språkkafédrift - hvordan komme i gang og få stabil drift

     15.00: Avslutning.  

 

Seminaret i Lyngdal er forlengst fylt opp med 60 deltakere og det er ikke mulig å ta inn flere.

 

av Hellum, Torvald, publisert 20. juni 2016 | Skriv ut siden