Vest-Agder fylkesbibliotek og Kristiansand folkebibliotek inviterer med dette til gratis kurs i dataspill for bibliotekansatte. Kursholdere fra folkebiblioteket vil som et ledd i samarbeidsavtalen dele sine erfaringer etter at de i flere år har tilbudt ulike spill og konsoller til publikum. Kursets fokus vil være deling av kunnskap og erfaring, med mål om at flere bibliotek skal tilby denne typen medier.

Kurset vil bli gjennomført to ganger ettersom vi har satt et tak på maks. 10 deltagere pr kursdag. Meld deg på torsdag 13. september eller onsdag 19. september hvis du ønsker å delta.

Påmelding sendes til kas@vaf.no innen 6. september. Vennligst bruk vedlagte påmeldingsslipp.

Spillkurset er tenkt som utgangspunkt for etablering av et kompetanse-/inspirasjonsnettverk knyttet til felles spillarrangementer.

Velkommen til spillkurs på Kristiansand folkebibliotek!
Vedlegg: Program og påmeldingsinformasjon.

av Skibenes, Kari, publisert 21. august 2012 | Skriv ut siden