Lars Ueland Kobro fra Telemarksforskning vil lære bibliotek- og kulturansatte om ulike sider ved å lede et prosjekt.

"Planlegging og ledelse av kulturprosjekter – en balansekunst for fattigfolk» er Lars Kobros innfallsvinkel til kursdag 1 av 2 om prosjektledelse og utvikling. Kursdag 2 er tirsdag 17. februar, også Hotel Ernst, og handler om prosjektutvikling for store og små kommuner - med vekt på kultursektor og bibliotek. Kurslærer dag 2 er Tore Dvergastein - se egen artikkel.

Kultursektoren er jo ikke den mest bemidlede, og vi kommer til å legge vekt på at siden det ikke finnes en krone å sløse bort, må man være sikker på å få optimal effekt av sine prosjekter, sier Lars Kobro.

Lars Ueland Kobro er statsviter med en allsidig yrkesbakgrunn fra både frivillig sektor, offentlig sektor og privat virksomhet. Fellesnevneren har vært utvikling, nettverk, innovasjon og ledelse. Lars har prosjekterfaring fra både sosialt arbeid, næringsutvikling og fra kulturfeltet.  Han omtales som ideastronaut og brukes mye som fremtidsforsker.

Prosjektkursene kommer nå for å møte tidsfristene til prosjektmidler. Deltakerne oppfordres til å ha med seg noen ideer og tanker om hva slags prosjekter dere kan tenke dere å søke om midler til.

Program for dagen:

 

10.00 – 10.15.    Introduksjon. Presentasjon av deltakere og kursholder

10.15 – 11.00.    Vi løser et prosjekt sammen

11.00 – 11.15.    Kaffepause

11.15 – 12.00.    Prosjektarbeidets faser; Idéarbeid, planlegging, gjennomføring og læring (evaluering)

12.00 – 12.45.    Lunsj

12.45 – 13.30.    Prosjektarbeid og usikkerhet

13.30 – 14.00     Prosjektledelse (i usikkerhet)

14.00 – 15.00     Personlig energi og kompetanse som ressurs i kulturprosjekter

15.00 – 15.30.    Oppsummering og avslutning

Påmelding til prosjektlederkurset skjer ved å fylle ut skjemaet under innen 12. februar. Ønsker du å melde deg på prosjektutviklingskurset, så gjøres det på tilsvarende måte. Du kan også melde deg på begge kursene under ett.

Bindende påmelding til kurset kr. 500. Spørsmål/henvendelser rettes til rådgiver Torvald Hellum the@vaf.no eller tlf. 411 60 564.

 

 

av Hellum, Torvald, publisert 7. januar 2015 | Skriv ut siden