Leser søker bok
© Leser søker bok

Leser søker bok

Vi inviterer ansatte i folkebibliotek og videregående skolers bibliotek, leseombud og andre interesserte til et dagseminar som omhandler litteraturformidling til mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn.

Takket være støtte fra Fritt ord har vi kunnet engasjere fire flotte bidragsytere.

Seminaret finner sted på hotell Norge i Kristiansand tirsdag 20.09.11.

av kas, publisert 29. august 2011 | Skriv ut siden