Leser søker bok
© Leser søker bok

Leser søker bok

Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å møte alle i bibliotekene og alle i frivilligsentralene som på en eller annen måte har ansvar for tilbud fra Leser søker bok og leseombudsordningen

Mandag 13. april kl. 11.00 får vi besøk av Eva Rekve og Ingebjørg Lundevall fra Leser søker bok i Oslo. De vil orientere om tilbudene fra Leser søker bok sentralt. Det blir lagt vekt på tilrettelagt litteratur til barn og unge - og noen tanker om hvorfor de yngre leser lite. Andre tema er leseutfordringer, boksøk og valg av rett litteratur, både i undervisning og til fritidslesing.

Vi serverer en enkel lunsj kl. 12.00.

Etter lunsj vil vi orientere om leseombudsordningen sentralt og lokalt. I Vest-Agder har vi påbegynt et arbeid med å involvere frivilligsentralene som en viktig medspiller, sammen med bibliotekene, i arbeidet med å rekruttere og organisere leseombudsordningen.

Vi får erfaringer fra et par leseombud om hvordan det er å lage til en lesestund for ulike grupper. Mandal Frivilligsentral vil bli presentert av Reidun B. Hinna om deres virkeområde og planer for å arbeide med rekruttering av leseombud eller "lesevenner" som er begrepet man bruker i Mandal.

Møtet skjer i Elvesalen i Buen kulturhus. Tidramme er satt fra 11-14.00.

Arrangementet er gratis, men pga. lunsjen må vi ha påmelding. Frist for påmelding er 8. april. Trenger du mer informasjon - kontakt Torvald Hellum på tlf. 411 60 564 eller epost  the@vaf.no

 

 

Møte med Leser søker bok 13.4.2015

 

 

 

 

 

 

 

av Hellum, Torvald, publisert 2. mars 2015 | Skriv ut siden