30. og 31. oktober 2012 arrangerte Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling bibliotekmøte i Mandal. Det faglige programmet fant sted på Solborg hotell, og den første kvelden ble det gjennomført et sosialt og kulturelt program i Buen kulturhus. En oppsummering av arrangementet kan dere finne her.

Tirsdag 30. november besto det faglige innholdet av lokale saker. Fylkesbibliotekene orienterte om aktuelle saker, Ragna Marie Henden, prosjektleder for stemmerettsjubileet i Vest-Agder, orienterte om aktiviteter som vil finne sted i løpet av 2013, og flere folkebibliotek presenterte prosjekter som er gjennomført lokalt. Vi hørte om erfaringer med Sommerles fra Arendal, prosjektet Bibliotek i badedrakt fra Froland, arbeidsplassbibliotek/den kulturelle nistepakka fra Lillesand, samt nynorsk litteraturformidling for barn og Les for Molly fra Grimstad bibliotek


Om kvelden var det tid for et kulturelt program, en flott middag i biblioteket og sosialt samvær med bibliotekkollegaer fra hele Agder. Det kulturelle programmet omfattet omvisning i Buen før unge Vegard Lohne imponerte med sin store stemme. Deretter foredro Bjørn Hemmer om "Sørlendingen, litteraturen og mytene", før Kenneth Bringsdal fra Violent years avsluttet det hele med et par låter (klaver og sang).


Glimt fra bibliotekmøtet i Mandal 2Onsdag 31. november hadde bibliotekrommet som tema. Vi hadde invitert tre foredragsholdere med ulik bakgrunn , perspektiver og relasjoner til bibliotek - en arkitekt, en forsker og en bibliotekrådgiver.
Først ut var arkitekten Mette Milling fra Aaarhus i Danmark. Hun er utdannet møbelarkitekt, romdesigner og industriell designer, og har drevet eget firma siden 1993. Millings foredrag tok utgangspunkt i at innredning er en måte å tenke på.


God innredning bør starte med tanken om hva man ønsker å oppnå. Hvilke funksjoner skal rommet ha, og hvilken stemning ønsker man å oppnå? Deretter bruker man stilelementer for å dekke behovene og oppnå den ønskede stemningen. Ideer er bare muligheter, hevder Milling, og ikke alle muligheter trenger å bli satt ut i livet.
Milling var også opptatt av at innredning må testes. Prøvesitt stolene, kryp i barneavdelingen og test om eksponering faktisk bidrar til synliggjøring, oppfordret hun. Andre ting Milling er opptatt av er at mellomrom og overskulelighet er en viktig del av innredningen og viktig for funksjonalitet og stemning. Hun oppfordret også bibliotek til å tenke mer automatisk/ledende innretning, og mindre tekstbasert skilting.

Millings presentasjon er tilsendt til deltagerne på bibliotekmøtet, men vi har ikke rettigheter til å legge den ut på nettsiden.


Nestemann ut var Petter von Krogh fra Buskerud fylkesbibliotek. Presentasjonen hans finner dere her. Von Krogh presenterte sin egen modell Buskerud Measuring Model (Buskerud-modellen). Modellens mål er å kvantifisere kvalitative data, for på den måten å hjelpe bibliotek med å prioritere sin ressursbruk. Modellen brukes til å måle potensial og ytelse, og se dette opp mot grad av viktighet. Buskerud-modellen er tenkt brukt til å måle egen ytelse med forbedring for øyet, samtidig som den kan gi argumenter til bruk i diskusjoner om økonomiske prioriteringer overfor bibliotekeiere. På sikt er ønsket at modellen også skal kunne brukes til sammenligning mellom ulike bibliotek.


Dagens siste fordrag ble holdt av Erling Dokk Holm som snakket om bibliotek som by- og tettstedsutviklere. Dokk Holm er statsviter, og arbeider som forsker ved Markedshøyskolen og Arkitekthøyskolen i Oslo. Han er aktiv i samfunnsdebatten og opptatt av byutvikling og arkitektur.


Små steder er ganske like store steder, hevder Dokk Holm, men variablene er færre og hver faktor får derfor større betydning på små steder. Dokk Holm viste at sentrumsområdene har blitt stadig mer monokulturelle de siste tiårene, og hevdet at stedsutvikling har en viktig regel: legg flest mulig funksjoner i sentrum. Byer/steder som vokser har en sterk komersiell kultur, et godt kulturelt tilbud og et kunnskapsmiljø/utdanningstilbud. Bibliotek er investeringsutløsende, hevder han.


Dokk Holm snakket om drivkrefter bak urbanisering. Det er ofte andre grunner for å flytte et sted enn for å bli. Det urbane ble beskrevet som muligheten til å være alene i et fellesskap. Biblioteket som møteplass er flott, men bibliotek er også et sted hvor det er helt ok å være alene, og mange søker nettopp dette. 

Denne siste presentasjonen er også tilsendt deltagerne, da vi ikke har rettigheter til å publisere materialet.

Takk for fine bibliotekmøtedager i Mandal!

av Skibenes, Kari, publisert 3. november 2012 | Skriv ut siden