Jan Arfeldt
Foto: Foto: Schrøder foto

Foto: Foto: Schrøder foto

Tirsdag 19. januar 2016 arrangerer begge fylkesbibliotekene i Agder et service- og brukerhåndteringskurs : Håndtering av utfordrende situasjoner, -trusler, og preventiv kundebehandling.
Et kurs om å gi kundene et godt tilbud samtidig som du som bibliotekansatt må kunne håndtere utfordrende situasjoner og kunder

Psykolog Jan Gimse Arfeldt vil lede kurset.

Dagen vil være todelt. Første del vies til hvordan håndtere vanskelige brukere og situasjoner, mens andre del vinkles opp mot en bedre og positiv kundebehandling i bibliotek.

 

Vi vil få bidrag fra tre bibliotekansatte i Vest-Agder, samt en rådgiver og en helsesøster fra Vågsbygd videregående skole. Innsatsleder i politiet vil si litt om hvordan vi skal forholde oss dersom det skulle oppstå en truende situasjon.

 

PROGRAM FOR DAGEN:

 

 9.30-10.00: Kaffe og registrering

10.00-10.30: Innledning og generelt om service og kundebehandling v/Jan Gimse Arfeldt

10.30-11.00: Tre bibliotekansatte forteller om sine erfaringer

                    Bidrag fra Vennesla, Lindesnes og Kristiansand

11.00-11.15: Pause

11.15-11.45: Øystein Homme, innsatsleder fra politiet: Hvordan møte utrygge/truende situasjoner i bibliotek

11.45-12.15: Aina Kjær og Bjørg Lillian Flydal: Biblioteket som fristed (gjemmested?)

                    for elever som sliter

12.15-13.15: Lunsj

13.15-16.00: Positiv service og gode metoder v/Jan Gimse Arfeldt

 

 

 Mediehøgskolestudent Therese Scherffenberg har laget en oppsummering av kurset:

Service i biblioteket.

 

Den 19. Januar ble det holdt et service og brukerhåndteringskurs for bibliotekarer i Vest-Agder og Aust-Agder.

Jan Gimse Arfeldt var en av de som holdt foredrag. Han snakket blant annet om hvordan man kunne oppnå god service og hvordan humøret og holdningen kan påvirke servicen som man gir. Etter lunch ble det arrangert gruppearbeid i forhold til konsekvenser av egen personlighet og kommunikasjon med «brukerne».

 

Det ble fortalt noen historier fra Rolf Steinar Bergli, biblioteksjef i Lindesnes, Anne Kjersti Bentsen, biblioteksjef i Vennesla og Espen Halvorsen, miljøarbeider i Kristiansand folkebibliotek. Noen historier var gladhistorier, men alle var historier man kunne lære av.

 

På kurset holdt også Aina Kjær og Lillian Flydal et foredrag. De pratet om elever som bruker biblioteket som gjemmested, hvem de er og hvordan man kan bidra til at elevene føler seg tryggere. 

 

Politiet kom også på besøk. De ga noen gode tips på hvordan man kan lese signaler til en truende situasjon, og hvordan man burde gå frem for å håndtere denne på best mulig måte

 

Form could not be loaded, form is either missing or damaged

av Hellum, Torvald, publisert 3. desember 2015 | Skriv ut siden