Under Sørlandske lærerstevne, 19. oktober 2012, blir det avholdt et seminar om bruk av skolebibliotek. Arrangementet er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Agder og Agder-lokallagene av Norsk bibliotekforening.

Målet er å gi kursdeltakerne en verktøykasse de kan bruke i sin skolehverdag; noen verktøy for hvordan de i praksis kan benytte seg av skolebiblioteket til mer enn det å finne spennende lesestoff i norskfaget og i den tradisjonelle leseopplæringen. Et viktig stikkord for dagen er informasjonskompetanse, og primærmålgruppa for kurset er lærere som jobber i grunnskolen, altså 1.-10. trinn.
Se fullstendig program.

av Skibenes, Kari, publisert 10. oktober 2012 | Skriv ut siden