Søknader som ble innvilget, og rapporter fra disse prosjektene, vil bli lagt i høyre kolonne.

Bibliotek Prosjekt Søknadssum Tildelingssum
Kristiansand folkebibliotek Fotokids lager bok kr 24.575 kr 0
Hellemyr bibliotek Kulturdager på Hellemyr kr 30.300 kr 0
Mandal, Marnardal, Åseral, Hægebostad, Audnedal og Lindesnes bibliotek  Samarbeid i sør  kr 40.000 kr 40.000
Flekkefjord bibliotek Flekkefjord tar en Wilse kr 30.000 kr 28.000
Kvadraturen VGS-bibliotek Formidling av e-bøker kr 24.965 kr 17.000
Spangereid skolebibliotek Leseglede på biblioteket for førskolebarn kr 40.000 kr 20.000
Lyngdal bibliotek Meråpent bibliotek   kr 40.000  kr 0
Vennesla bibliotek Kaffiflekker og eselører  kr 30.000  kr 0
Kristiansand folkebibliotek Veien til e-boka  kr 40.000  kr 20.000