Plan

Stedsutvikling, friluftsliv, arealplanlegging, vannforvaltning, arkitektur, bokvalitet, viltforvaltning, innlandsfisk.

Plan- og miljøseksjonen har følgende hovedansvarsområder

 • Koordinering og behandling av planer- og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven
 • Veiledning knyttet til plan- og bygningsloven
 • Friluftsliv - sikre allemannsretten, stimulering og tilrettelegging
 • Vannforskriften
 • Forvaltning av høstbart vilt
 • Forvaltning av høstbar ferskvannsfisk
 • Følge opp samarbeidsavtalene med hensyn til stedsutvikling, bokvalitet og friluftsliv

 Det er vedtatt strategier for flere av seksjonens hovedoppgaver:

 • Fylkeskommunens behandling av plan- og enkeltsaker
 • Fylkeskommunens satsing på bokvalitet og stedsutvikling
 • Strategi for fylkeskommunens arbeid med fisk og vilt

Disse strategiene utgjør et viktig grunnlag for seksjonens arbeid for de aktuelle fagområder ved å bidra til prioritering og forutsigbarhet.


Populære snarveier


Siste fra Plan og miljø

 • Sirdal Nord
  av jto, 20.10.16

  Ros til Sirdal for planprogram

  Sirdal kommune starter nå arbeid med kommunedelplan for Sirdal nord. Den skal erstatte den gjeldende...

  Les mer
 • Sirdal Kommune Illustrasjon Fra Samfunnsdel
  av jto, 30.09.16

  Positiv tilbakemelding til planopplegg for samfunnsutvikling i Sirdal

  Sirdal kommune har lagt ut forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel til høring. Den er...

  Les mer
 • Mulighetsstudie For Tangvall
  av jto, 30.09.16

  Søgne kommune får 225 000 kroner til finansiering av mulighetsstudie for Tangvall

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag å innvilge en søknad fra Søgne kommune...

  Les mer
Arkiv