Plan

Stedsutvikling, friluftsliv, arealplanlegging, vannforvaltning, arkitektur, bokvalitet, viltforvaltning, innlandsfisk.

Plan- og miljøseksjonen har følgende hovedansvarsområder

 • Koordinering og behandling av planer- og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven
 • Veiledning knyttet til plan- og bygningsloven
 • Friluftsliv - sikre allemannsretten, stimulering og tilrettelegging
 • Vannforskriften
 • Forvaltning av høstbart vilt
 • Forvaltning av høstbar ferskvannsfisk
 • Følge opp samarbeidsavtalene med hensyn til stedsutvikling, bokvalitet og friluftsliv

 Det er vedtatt strategier for flere av seksjonens hovedoppgaver:

 • Fylkeskommunens behandling av plan- og enkeltsaker
 • Fylkeskommunens satsing på bokvalitet og stedsutvikling
 • Strategi for fylkeskommunens arbeid med fisk og vilt

Disse strategiene utgjør et viktig grunnlag for seksjonens arbeid for de aktuelle fagområder ved å bidra til prioritering og forutsigbarhet.


Populære snarveier


Siste fra Plan og miljø

 • Mandal Museum
  av jto, 20.04.17

  Positiv høringsuttalelse til utkast en kommunedelplan for kulturminner i Mandal

  Mandal kommune har sendt utkast en kommunedelplan for kulturminner i kommunen på høring. Planen skal...

  Les mer
 • Varnes Fyr
  av jto, 31.03.17

  Går inn for at fire friluftsområder i Vest-Agder får status om statlig sikring

  Kommuner og friluftsråd kan søke statlig tilskudd for å skaffe seg råderett over friluftslivsområder...

  Les mer
Arkiv