Åseral kirke er en korskirke med ca. 300 sitteplasser, fint beliggende på et lite høydedrag opp under åsryggen sentralt i kommunesenteret Kyrkjebygd. 

Det lå tidligere en eldre kirke på stedet. En del av materialene i den gamle kirken er brukt i nåværende kirke. Dette omfatter en del innvendig paneling samt antakeligvis de mageteljede tømmerstokkene i våpenhuset. Videre er en del inventar fra den tidligere kirken beholdt. Dette gjelder bl.a. døpefonten med innrisset årstallet 1706.

Åseral kirke har klare fellestrekk med Grindheim kirke i Audnedal kommune. Sistnevnte er bygget av tømmermester Arnt Listad fra Konsmo.

Det ble i 1953 bygd sakristi. Arkitekt: Waldemar Hansteen.

Kirken ble restaurert i 1954. Arkitekter for restaureringsarbeidet var Olav O. Aasland og Olav Bakken.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide20709 093

Arkitekturguide20709 093

Arkitekturguide20709 093
Arkitekturguide20709 074

Arkitekturguide20709 074

Arkitekturguide20709 074
Arkitekturguide20709 076

Arkitekturguide20709 076

Arkitekturguide20709 076
Arkitekturguide20709 081

Arkitekturguide20709 081

Arkitekturguide20709 081
Arkitekturguide20709 082

Arkitekturguide20709 082

Arkitekturguide20709 082

Type bygg: Sognekirke

Adresse: Kyrkjebygd

Arkitekt:

Konstruksjon: Tømmerkjerne

Fasadematerale: Tre (vestlandskledning), skifer på taket

Oppført: 1822