Stasjonen betjener kommunene i Audnadalføret, samt Åseral kommune. Vest for Audnedal stasjon går Sørlandsbanen for en stor del i tunnel frem til fylkesgrensen mot Rogaland, og dukker stort sett bare frem i dagen i dalførene som går i nord-syd retning.

Stasjonene langs Sørlandsbanen på strekningen Krossen (v/Kristiansand) og Sira i Flekkefjord, er bygget under 2. verdenskrig og er alle holdt i en nøktern funkisstil.

Audnedal stasjon inneholdt i 1. etasje opprinnelig ekspedisjon, venterom og kontor for telegrafist. I 2. etasje var det innredet bolig for stasjonsmesteren. Sidefløyen, som er oppført i en etasje, inneholdt godsekepedisjon.

Veggene er kledd med liggende trepanel. Opprinnelig var taket tekket med skifer. Stasjonen ble restaurert omkring 2009 og taket ble da tekket med betongtakstein. Det ble videre oppført et halvtak mot perrongen.

Audnedal stasjon er oppført etter samme tegninger som Storekvina stasjon i Kvinesdal. 

Stasjonen er fortsatt i drift, men er nå automatisert.

Audnedal stasjon er i NSBs registrering av bygninger gitt middels verneverdi.

Se for øvrig omtale av Snartemo stasjon - Hægebostad kommune.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Kilder: NSBs registrering av bygninger samt verneplan for jernbanebygninger, rapport 15.03.1993

Publisert: Juni 2010

av DCF, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 152

Arkitekturguide 152

Arkitekturguide 152
Arkitekturguide 146

Arkitekturguide 146

Arkitekturguide 146
Arkitekturguide 147

Arkitekturguide 147

Arkitekturguide 147
Arkitekturguide 148

Arkitekturguide 148

Arkitekturguide 148
Arkitekturguide 151

Arkitekturguide 151

Arkitekturguide 151

Type bygg: Stasjonsbygning

Byggherre: NSB

Arkitekt: NSBs arkitektkontor v/Gudmund Hoel og Bjarne F. Baastad

Konstruksjon: Tre (reisverk og bindingsverk)

Fasademateriale: Liggende trekledning, betongtakstein (opprinnelig skifer)

Oppført: 1941