Skolefløyen, som ble oppført i 1999, er anlagt som en langstrakt bygningskropp med pulttak. Bygget åpner seg mot vest og mot skoleplassen. Kantinen skyter seg ut av hovedbygningen ved en buet veggskive.

I fasaden er benyttet rødmalt låvekledning. Den store takflaten er tekket med papp.

Flerbrukshallen, som ble oppført i 2004, er forbundet til skolen med et felles inngangsparti. Hallen benyttes til kinoforestillinger, kursvirksomhet, teater møterom, m.m.

Flerbrukshallen og skolefløyen danner sammen et skjermet sydvendt gårdsrom.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCF, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 141

Arkitekturguide 141

Arkitekturguide 141
Arkitekturguide 134

Arkitekturguide 134

Arkitekturguide 134
Arkitekturguide 135

Arkitekturguide 135

Arkitekturguide 135
Arkitekturguide 138

Arkitekturguide 138

Arkitekturguide 138

Type bygg: Videregående skole, bibliotek m.m.

Adresse:
Byremo

Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Nils Svensson

Byggherre: Vest-Agder fylkeskommune (skolen), Audnedal kommune (flerbrukshallen)

Konstruksjon: Plasstøpt betong og tre

Fasadematerale: "Låvekledning" i tre, tak tekket med papp

Oppført: 1999/2004