Utbyggingen var i 1996 gjenstand for arkitektkonkurranse der Haarklau og Lindeberg A/S gikk seirende ut med sitt vinnerutkast "Tak for oss".

Nybygget er oppført i tilknytning til den monumentale skolebygningen i jugenstil fra 1905 og er plassert på tomten til det opprinnelige gymnastikkbygget.

Anlegget inneholder klasserom, kantine, kombinert folke- og skolebibliotek samt flerbrukshall. Flerbrukshallen er lagt under selve skoleplassen.

Nybygget går over fire plan og den store nivåforskjellen på tomten er tatt opp ved hjelp av en gjennomgående trappeforbindelse mellom Theis Lundegaards gate og skoleplassen. Denne trappeforbindelsen fungerer samtidig som et overordnet organiserende element i planløsningen. På den ene siden av trappen ligger biblioteket som går over to fulle plan samt hems. På andre siden ligger klasseromsfløyen. I tilknytning til trappeforbindelsen ligger kantinen med et tilhørende amfi som sammen danner en nedre foaje. Fra denne foajeen er det samtidig direkte atkomst til flerbrukshallen under terreng. 

Bygget holdes "på plass" av et stort skiferkledd tak som følger tomtens skråning. Den store takflaten er brutt av en lysspalte som gir overlys til trapperommet.

Bygget ble i 2000 tildelt Norsk Forms Skolebyggpris, samt Vest-Agder fylkeskommunes estetikkpris for idretts- og kulturbygg for samme år.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 093

Arkitekturguide 093

Arkitekturguide 093
Arkitekturguide 029

Arkitekturguide 029

Arkitekturguide 029
Arkitekturguide 031

Arkitekturguide 031

Arkitekturguide 031
Arkitekturguide 036

Arkitekturguide 036

Arkitekturguide 036
Arkitekturguide 037

Arkitekturguide 037

Arkitekturguide 037
Arkitekturguide 040

Arkitekturguide 040

Arkitekturguide 040
Arkitekturguide 072

Arkitekturguide 072

Arkitekturguide 072

Type bygg: Skole og folkebibliotek

Adresse: Storgaten

Arkitekt: Haarklau og Lindeberg A/S v/sivilarkitekt Knut Haarklau

Byggherre: Vest-Agder fylkeskommune/Farsund kommune

Konstruksjon: Betong og stål

Fasadematerale: Glass og brettskurt Leca

Oppført: 1999