Farøy bru ble bygget i 2005 og erstattet da en bru fra 1959. Brua er en del av FV 43 og forbinder bysenteret med Farøy.

Den nye brua fikk en litt annen retning enn den opprinnelige og det ble da plass til et lite torg ved vestre brukar. Det er gangpassasje under brua fra dette torget og nordover til "Nordkapp" der det er oppført kjøpesenter, parkeringsanlegg samt kollektivterminal.

I landkarene er det benyttet stein fra de eldre landkarene. I forbindelse med riving av 1950-tallsbrua fant man også rester av et landkar fra en eldre ett-felts bru. Stein fra dette landkaret er også benyttet i den nye bruas landkar.

Rekkverk og lysarmatur er holdt i hvitlakkert stål. Dette bidrar til å gi brua et lett og maritimt uttrykk.

Tegning av brua

 

Forfatter: DCA

Foto: DCA

Artikkelen sist oppdatert: 21.08.2019

av Cappelen, Diderik, publisert 10. juni 2015 | Skriv ut siden

136

136

136
144

144

144
132

132

132
143

143

143
139

139

139
141

141

141
128

128

128

Byggeår: 2005

Ingeniør/design: Statens Vegvesen Vest-Agder v/Hans Olav Hagen

Konstruksjon: Tre-spenns kontinuerlig platebru i armert betong

Lengde: 39 meter