Planlegging av Farsund kapell startet i 1958. Det var da arkitektfirma Hansteen, Sørensen og Spence v/arkitekt Valdemar Hansteen som sto for prosjekteringen. Byggingen ble imidlertid først igangsatt i 1962, da etter noe endrete tegninger utført av arkitektene Sørensen og Spence.

Farsund kapell har et rektangulært kirkeskip utstyrt med overlys. Bygget er plassert med fritt utsyn over byen og fjordlandskapet. 

Kapellet har et tradisjonelt og nøkternt formspråk, men fremstår likevel som et kraftfullt bygg med en klar identitet. Detaljeringen er enkel og god og fremhever byggets klassiske og tidløse preg.
.....................................
Arkitektene Hansteen, Sørensen og Spence tegnet i samme periode en rekke kirkebygg i Norge - da særlig på Sørvestlandet, bl.a. Kvævemoen kapell i Sirdal (1962).


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 081

Arkitekturguide 081

Arkitekturguide 081
Arkitekturguide 077

Arkitekturguide 077

Arkitekturguide 077
Arkitekturguide 079

Arkitekturguide 079

Arkitekturguide 079
Arkitekturguide 080

Arkitekturguide 080

Arkitekturguide 080

Type bygg: Gravkapell 

Adresse:
Kirkegaten (Farsund kirkegård)

Arkitekt: Tor Sørensen og T. D. Spence (Stavanger)

Byggherre: Farsund kommune

Konstruksjon: Tre og betong

Fasadematerale: Tegl

Oppført: 1964