Kirketorget er anlagt i direkte tilknytning til Frelserens kirke i Farsund sentrum. Kirken er fra 1785 og omfattes av det generelle vern som gjelder for eldre kirkebygg. Planlegging av nybygget var dermed gjenstand for en omfattende prosess der også Riksantikvaren var involvert.

Kirketorget er anlagt som en langsgående glass-skut plassert inntil og parallelt med kirkens søndre langside. Glassbygget forbinder kirken med det eksisterende menighetshuset. Bruken av glass gjør at kirken og menighetshuset likevel i stor grad oppleves som selvstendige enkeltstående bygg.

Mangel på bebyggbart tomteareal var en stor utfordring, noe som førte til at deler av kirketorgets rombehov måtte løses under Varbakgaten som går like inntil tomtens sydvestre hjørne.

Planleggeren av av kirketorget har her lyktes å innpasse et relativt stort bygningsvolum i en trang bysituasjon der det samtidig påhviler tunge verneinteresser.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 088

Arkitekturguide 088

Arkitekturguide 088
Arkitekturguide 082

Arkitekturguide 082

Arkitekturguide 082
Arkitekturguide 083

Arkitekturguide 083

Arkitekturguide 083
Arkitekturguide 085

Arkitekturguide 085

Arkitekturguide 085

Type bygg: Menighetshus/kirketorg

Adresse: Kirkegaten

Arkitekt: Arkitekt Ole Ertzeid

Byggherre:

Konstruksjon: Plasstøpt betong og stål

Fasadematerale: Glass og pusset Leca

Oppført:
 2000