Nordberg fort ble oppført under 2. verdenskrig som ledd i forsvar av Lista flyplass. Etter krigen overtok det norske forsvaret anlegget. Bygningsmassen på fortet er mer eller mindre intakt og 15 av bygningene ble i mai 2004 fredet ved forskrift som forsvarshistorisk kulturminne.

Vest-Agder Fylkeskommune overtok  i 2002 fortet med tilhørende eiendom.

Etter at fylkeskommunen overtok fortet, ble Lista museums administrasjon, som til da var lokalisert i Vanse, flyttet til Nordberg og det ble besluttet å oppføre et nytt publikums- og utstillingsbygg på stedet. Sivilarkitektene Arne Åmland og Nina S. Nilsen ble etter avholdt arkitektkonkurranse tildelt prosjekteringsoppdraget for nybygget.

Nybygget ble, dels av vernehensyn, lokalisert ved dagens hovedinngang. I utgangspunktet var det meningen at en eksisterende garasje skulle rehabliteres og inngå i nybygget. Denne viste seg imidlertid å være i dårligere stand enn antatt og ble i ettertid besluttet revet.

Nybygget består av to bygningsvolumer som sammen med en eksistende brakke danner et skjermet indre gårdsrom. Hovedinngangen og kafeteriaen åpner seg mot hovedatkomsten i sørvest, mens utstillingsfløyen henvender seg mot gårdsrommet.

I fasaden er benyttet natureloksert aluminium. Materialvalget henspeiler på tradisjonell bruk av bølgeblikk, samtidig som aluminiumsfremstilling er en viktig næringsvei i kommunen. 


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 151

Arkitekturguide 151

Arkitekturguide 151
Arkitekturguide 154

Arkitekturguide 154

Arkitekturguide 154
Arkitekturguide 124

Arkitekturguide 124

Arkitekturguide 124
Arkitekturguide 126

Arkitekturguide 126

Arkitekturguide 126
Arkitekturguide 128

Arkitekturguide 128

Arkitekturguide 128
Arkitekturguide 132

Arkitekturguide 132

Arkitekturguide 132
Arkitekturguide 134

Arkitekturguide 134

Arkitekturguide 134
Arkitekturguide 143

Arkitekturguide 143

Arkitekturguide 143
Arkitekturguide 144

Arkitekturguide 144

Arkitekturguide 144

Type bygg: Museum/publikumsbygg

Adresse:
Nordberg

Arkitekt: Siv. ark. MNAL Arne Åmland og siv. ark. MNAL/MNIL Nina S. Nilsen

Byggherre: Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune

Konstruksjon: Stål

Fasadematerale: Aluminium

Oppført: 2009