Anlegget er lokalisert ved sjøen innerst i Bjørnevågen i Spind. Bebyggelsen er gjennomgående oppført i 2-3 etasjer gruppert i rekker og klynger dels omkring en indre småbåthavn. I tillegg inneholder anlegget kafeteria/restaurant og møtefasiliteter.

Arkitekten har selv beskrevet intensjonen bak prosjektet:

"Den bærende ide er en estetisk utforming av anlegget hvor lokal byggeskikk er gjennomført i en moderne kontekst. En vil kunne trekke linjer tilbake til tidligere tiders uthavner hvor det var naturlig å samle bebyggelsen i klynger. Bryggene blir både bruksplasser, oppholdssteder og møteplasser. Det vil bli smale passasjer, bukter og bruer som vil gi et variert og spennende preg på stedet."

Bebyggelsen er holdt i tradisjonell sørlandsstil med kraftig trekledning, tegltak og oppdelte vinduer. Fargebruken er inspirert av den tradisjonelle kystbebyggelsen der det er spilt på kontrasten mellom hvite "innhus" og røde "uthus". Det er ellers i utstrakt grad benyttet naturstein i trapper og forstøtningsmurer.

Deler av de omkringliggende naturområdene er gitt parkmessig opparbeidelse der bl.a. gamle veier er satt i stand og det er plantet inn nye eiketrær.

Det er foreløpig (2010) kun 1. byggetrinn som er realisert. Dette byggetrinnet omfatter i alt 120 rom med tilsammen 240 sengeplasser. Gjeldende plan for området åpner imidlertid for en betydelig utvidelse av anlegget.


Forfatter: DCA

Foto: NIN
Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 019

Arkitekturguide 019

Arkitekturguide 019
Arkitekturguide 001

Arkitekturguide 001

Arkitekturguide 001
Arkitekturguide 002

Arkitekturguide 002

Arkitekturguide 002
Arkitekturguide 010

Arkitekturguide 010

Arkitekturguide 010
Arkitekturguide 013

Arkitekturguide 013

Arkitekturguide 013
Arkitekturguide 014

Arkitekturguide 014

Arkitekturguide 014
Arkitekturguide 017

Arkitekturguide 017

Arkitekturguide 017

Type bygg: Turistanlegg
 
Adresse: Bjørnevåg

Arkitekt: Arkitekt Ole Ertzeid. Reguleringsplanen utarbeidet av arkitektfirma Kristiansen og Selmer-Olsen A/S, Flekkefjord

Byggherre: Ekely Holding A/S

Konstruksjon: Bindingsverk og takkonstruksjoner i tre

Fasadematerale: Tre, (gammel) teglstein på takene

Oppført: 2008