Hyttene inngår i et gårdsturismeanlegg der det til nå (2010) er oppført 3 hytter av en plan som omfatter i alt 6 hytter. Området grenser opp mot Listastrendene landskapsvernområde og det er lagt vekt på at hyttene skal underordne seg landskapet.

Hver av hyttene er på ca. 42 kvm. og ligger delvis nedgravd i terrenget. Taket på hyttene er tekket med ubehandlet gran. Taktekkingen går over i en værhud som beskytter sideveggene. Bruken av treverk er med på å gi hyttene en klar identitet og bidrar til at bebyggelsen glir godt inn i landskapet. Mot syd åpner byggene seg mot terrassen ved hjelp av et stort glassparti.

Planløsningen fordeler seg på to halvplan, der soverom og bad ligger på inngangsnivå, mens stue og kjøkken ligger en halv etasje lavere.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 110

Arkitekturguide 110

Arkitekturguide 110
Arkitekturguide 098

Arkitekturguide 098

Arkitekturguide 098
Arkitekturguide 099

Arkitekturguide 099

Arkitekturguide 099
Arkitekturguide 104

Arkitekturguide 104

Arkitekturguide 104
Arkitekturguide 106

Arkitekturguide 106

Arkitekturguide 106
Arkitekturguide 109

Arkitekturguide 109

Arkitekturguide 109

Type bygg: Utleiehytter

Adresse: Kviljo

Arkitekt: Gaia Lista A/S v/siv.ark MNAL Bjørn Berge

Byggherre: Else og Øystein Malde

Konstruksjon: Tre og betong

Fasadematerale: Tre

Oppført: 1998-2000