Boligen ligger i kulturlandskapet på Vest-Lista - like nedenfor Nordberg Fort .

Boligen er presentert av arkitekten i tidskriftet Arvesølvet 2004. Arkitekten redegjør der for filosofien bak huset og viser til de værharde forholdene på Lista med ca. 180 kulingdager i året. Gaia Lista har foretatt klimaanalyser av bebyggelsen på Lista som viser at i 95 % av registrert bygningsmasse før 1940, er det foretatt tydelige klimatiltak. De viktigste tiltakene er knyttet til vind og kommer i følge Gaia Lista til uttrykk i bygningsorientering, planløsning og materialbruk. 

Fra Arvesølvet siteres:

"Villa Nordberg er et forsøk på å tilnærme seg denne byggetradisjonen uten å ty til klisjeene og visuell etterligning, men med moderne krav og vår tids formspråk. Vi kjenner imidlertid igjen beskyttende halvklimasoner mot kalde vintervinder, sonedelt plan og bygningsorientering i forhold til lokale vindforhold."

Arkitekten har kalt bygget et passivt passivhus. Boligen er superisolert med 400 mm isolasjon i tak og vegger og 300 mm i gulvet. Årlig totalt energibehov er på 65 kWh/kvm.Normalt ligger dette på omkring 170 kWh/kvm. Oppvarmingsbehovet er oppgitt til 15 kWh/kvm.(normalt ca. 80 kWh/kvm.). Dette er oppnådd ved hjelp av passive tiltak som tilleggsisolering, tunge materialer, naturlig ventilasjon og klimatilpasning.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Litteratur: Arvesølvet, utgitt av Fortidsminnevernforeningen i Vest-Agder 2004
Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 122

Arkitekturguide 122

Arkitekturguide 122
Arkitekturguide 114

Arkitekturguide 114

Arkitekturguide 114
Arkitekturguide 118

Arkitekturguide 118

Arkitekturguide 118
Arkitekturguide 119

Arkitekturguide 119

Arkitekturguide 119
Arkitekturguide 120

Arkitekturguide 120

Arkitekturguide 120

Type bygg: Enebolig 

Adresse:
Nordberg

Arkitekt: Gaia Lista A/S

Byggherre: Hans-Egill Berven

Konstruksjon: Tre

Fasadematerale: Ubehandlet tre. Taket tekket med papp

Oppført: 2004