Klassisk villa i gjennomført og konsekvent funkisstil.

Boligen ligger på en fremskutt utsiktstomt øverst på Trellebakken. De relativt store  høydeforskjellene på tomten er tatt opp ved hjelp av kraftige murer.
 
Den stramme rektangulære grunnformen brytes av et avrundet karnapp mot sjøen. Taket, som er tekket med kobber, er helvalmet med slak takvinkel.

Det ble i 1940-årene oppført et tilbygg mot øst. Tilbygget er holdt i samme stil som hovedhuset og vi antar Brandsberg-Dahl også har stått for denne delen av bygget.

Boligen er nennsomt restaurert av nåværende eier og tilbakeført til opprinnelig utførelse.
..........................
Sverre Brandsberg-Dahl drev arkitektpraksis i Stavanger. Han tegnet flere bygg både i Stavanger og Sandnes, bl.a. Televerkets bygg i Kannik i Stavanger som Brandsberg-Dahl tegnet sammen med arkitekt Helland. Sverre Brandsberg-Dahl var født i Flekkefjord. Søsteren Bergljot var gift med arkitekt Thilo Schoder.


Forfatter:
DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 105

Arkitekturguide 105

Arkitekturguide 105
Arkitekturguide 190

Arkitekturguide 190

Arkitekturguide 190
Arkitekturguide 078

Arkitekturguide 078

Arkitekturguide 078
Arkitekturguide 084

Arkitekturguide 084

Arkitekturguide 084
Arkitekturguide 086

Arkitekturguide 086

Arkitekturguide 086
Arkitekturguide 088

Arkitekturguide 088

Arkitekturguide 088
Arkitekturguide 093

Arkitekturguide 093

Arkitekturguide 093
Arkitekturguide 094

Arkitekturguide 094

Arkitekturguide 094
Arkitekturguide 099

Arkitekturguide 099

Arkitekturguide 099

Type bygg: Bolig

Adresse: Trellebakken

Arkitekt: Sverre Brandsberg-Dahl

Byggherre: Harald Sunde

Konstruksjon: Bærende murverk

Fasademateriale: Pusset murverk, taket tekket med kobber

Oppført: ca. 1930