Flekkefjord rådhus ligger i Hollenderbyen som er preget av trange gater og hvitmalte trehus. Rådhuset lå opprinnelig i et eldre trebygg nord for nåværenede rådhus. Dette bygget brukes i dag til bibliotek.

Det nye rådhuset ble etablert som ombygging og tilbygging av en tidligere møbelfabrikk på stedet. Selve fabrikkbygningen benyttes i dag til brannstasjon, formansskapssal samt kommunale kontorer. Den nye rådhusfløyen inneholder servicetorg, kommunale kontorer, møterom og kommunestyresal. Sistnevnte inngår som en del av formannskapssalen.

Rådhuset ble oppført i to byggetrinn der første trinn - innviet i 1990 - kun omfattet 1. etasje. I 1991 ble utbyggingen sluttført ved at fabrikkens 2. og 3. etasje ble ombygget og innlemmet i rådhusanlegget. 


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 176

Arkitekturguide 176

Arkitekturguide 176
Arkitekturguide 162

Arkitekturguide 162

Arkitekturguide 162
Arkitekturguide 164

Arkitekturguide 164

Arkitekturguide 164
Arkitekturguide 169

Arkitekturguide 169

Arkitekturguide 169

Type bygg: Rådhus

Adresse: Kirkegaten 50

Arkitekt: Arkitektfirma Kristiansen og Selmer-Olsen A/S

Byggherre: Flekkefjord kommune

Konstruksjon: Betong

Fasademateriale: Pusset murverk (Leca)

Oppført: 1990/1991