NSB oppførte tidlig på 1950-tallet en del eneboliger for jernbaneansatte i Måtrostveien og Ekornveien sentralt på Sira. Boligene ligger i et velregulert villaområde med regelmessig gatestruktur. Tomtene er på i størrelsesorden 1 mål.

Boligene karakteriseres ved sin beskjedne grunnflate på ca. 55 kvm. (6,7x8,1 meter). Ettersom loftet er tilnærmet fullt utnyttet, bidrar dette til å gi bebyggelsen dens høyreiste og stramme form. Stilen er nøktern funksjonalistisk tilpasset norske forhold. Detaljene er knappe. 

Weatherboard-kledningen gir en tydelig relieffvirkning i fasaden og bidrar til å gi bygget karakter.

Det har lykkes å oppnå en god planløsning innenfor den begrensede grunnflaten. Selv om de enkelte rommene er arealmessig relativt beskjedne, er likevel planen løst på en arealeffektiv måte som samtidig gir rommessige kvaliteter. Det er godt samspill mellom hus og utearealer.

De aktuelle boligene varierer noe når det gjelder graden av opprinnelighet. Boligen i Måltrostveien 13 er imidlertid svært nær opp til originalutførelsen.

Boligtypen er i NSBs registrering av bygninger gitt høy verneverdi.

Orginaltegninger av boligen (word-fil) 


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Kilder: NSBs registering av bygninger samt verneplan for jernbanebygninger, rapport 15.03.1993

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 055

Arkitekturguide 055

Arkitekturguide 055
Arkitekturguide 045

Arkitekturguide 045

Arkitekturguide 045
Arkitekturguide 046

Arkitekturguide 046

Arkitekturguide 046
Arkitekturguide 048

Arkitekturguide 048

Arkitekturguide 048
Arkitekturguide 050

Arkitekturguide 050

Arkitekturguide 050

Type bygg: Bolig for jernbanefunksjonærer

Adresse: Måltrostveien 13, Sira

Arkitekt: NSBs arkitektkontor v/arkitekt Ina Backer

Byggherre: NSB (Boligen er nå i privat eie)

Konstruksjon: Tre bindingsverk

Fasadematerialer: Liggende trekledning (weatherboard), betongtakstein

Oppført: 1952