Det ble tidlig på 2000-tallet anlagt et større underjordisk parkeringsanlegg under parken i Flekkefjord sentrum. I den forbindelse ble området opprustet og det ble gjennomført omfattende miljøtiltak i parken og på det tilstøtende veinenttet. Det ble da med støtte fra det lokale næringslivet oppført en ny paviljong som erstatning for den opprinnelige musikkpaviljongen fra slutten av 1800-tallet. 

Den nye paviljongen er et resultat av en lokal idekonkurranse der de fleste forslagene tok utgangspounkti den tidligere musikkpaviljongen. Kristiansen og Selmer-Olsen gikk imidlertid med sitt modernistiske forslag seirende ut av konkurransen.

Den nye paviljonen går under navnet "Seilet".

Paviljongen er en skall-/seil-konstruksjon i stål som hviler på tre skråstilte stålsøyler. Strekk-kreftene tas opp ved hjelp av et tynt stålstag mellom to av søylene. Det 124 kvadratmeter store seilet er i prinsippet konstruert som en flyvinge - stålribber kledd med stålplater.

I bakkant av paviljonen er satt opp et buet glassvegg som danner en naturlig scene med åpning mot parken.

Paviljongen representerer et fint samspill mellom konstruksjon og estetisk kvalitet.

Paviljongen benyttes i forbindelse med musikkfremføringer og øvrige arrangementer og tilstelninger.


Forfatter: DCA

Foto: Marvin Birkeland

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

DSC02295

DSC02295

DSC02295
DSC02287

DSC02287

DSC02287
DSC02289

DSC02289

DSC02289
DSC02290

DSC02290

DSC02290
DSC02291

DSC02291

DSC02291

Type bygg: Paviljong

Adresse:
 Flekkefjord sentrum (øvre park)

Arkitekt: Kristiansen og Selmer-Olsen A/S v/sivilarkitekt MNAL Rolv Selmer-Olsen

Byggherre: Flekkefjord kommune

Konstruksjon: Stål

Byggeår: 2006