038

Flekkefjord kulturhus er tegnet av arkitektfirma Helen og Hard A/S etter avholdt arkitektkonkurranse. Bygget inneholder kino, konsertsal, bibliotek og kulturskole.

Navnet "Spira" ble valgt etter en lokal navnekonkurranse. Navnet henspeiler på sankthans-tradisjonen i Flekkefjord med et flytende bål i byfjorden. Bålet kalles Spira.

Helen og Hard A/S har også tegnet biblioteket i Vennesla - se egen artikkel.

 

Forfatter: DCA

Foto: DCA/Avisen Agder v/Kristen Munksgaard (kveldsbilde - Spira)

Publisert: 22.12.2016 

av Cappelen, Diderik, publisert 22. desember 2016 | Skriv ut siden

007

007

007
009

009

009
009

009

009
012

012

012
020

020

020
022

022

022
036

036

036
038

038

038
Spira

Spira

Spira

Type bygg: Kulturhus

Arkitekt: Helen og Hard A/S Stavanger

Byggherre: Flekkefjord kommune

Byggeår: 2016