Langkirke med åttekantet grunnplan med ca. 400 sitteplasser. Kirken er oppført i den nøkterne empirestilen som kjennetegner mange av landsdelens kirker fra denne perioden.   

Kirken bærer preg av solid tømmermannsarbeid av høy kvalitet. Særlig skal de åttekantete tømmersammenføyningene ha vært en håndtverkmessig utfordring.

Wikipedia oppgir Grosch som arkitekt for kirken. Vi har ikke holdepunkter for at så er tilfelle. I følge offisielle kilder, herunder Riksantikvarens fortegnelse, sto byggmester T.T. Birkeland for tegning og oppføring av kirken. Om byggmester Birkeland kan ha vært inspirert av Grosch vet vi ikke, men mer sannsynlig er at Liknes kirke i Kvinesdal har vært forbilde. Denne kirken (tegnet av Linstow og oppført i 1837) har også åttekantet skip og har ellers en del felles trekk med Hægebostad kirke.

Se for øvrig egen artikkel om Liknes kirke.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 235

Arkitekturguide 235

Arkitekturguide 235
Arkitekturguide 211

Arkitekturguide 211

Arkitekturguide 211
Arkitekturguide 213

Arkitekturguide 213

Arkitekturguide 213
Arkitekturguide 215

Arkitekturguide 215

Arkitekturguide 215
Arkitekturguide 218

Arkitekturguide 218

Arkitekturguide 218
Arkitekturguide 229

Arkitekturguide 229

Arkitekturguide 229
Arkitekturguide 231

Arkitekturguide 231

Arkitekturguide 231

Type bygg: Sognekirke

Adresse: Birkeland

Arkitekt: Byggmester Torje Taraldsen Birkeland

Konstruksjon: Laftet tømmerkjerne

Fasadematerale: Tre, skifertak

Oppført: Innviet 1844