Anlegget består av fire tilnærmet like hytter hver med areal ca. 60 kvm, samt et felleshus som inneholder spisekjøkken, lager og garasje. Hyttene ligger vakkert til på nordsiden av Lygnevann. Tomten er parkmessig opparbeidet og omkranset av en monumental natursteinsmur.

Det lå i opprinnelig fire utleiehytter på tomten. Disse ble revet og erstattet av nye hytter. Det var etter et vi forstår et krav fra kommunen at arealet på de nye hyttene ikke skulle overskride arealet til utleiehyttene.

Den i utgangspunktet knappe arealrammen har medført at hyttene har fått en kompakt og arealøkonomisk planløsning. Planen består av to rektangler koblet sammen i vinkel. Den ene fløyen inneholder stue og kjøkken mens den andre inneholder soverom og bad. Planløsningen varierer noe i hver av hyttene selv om grunnflaten er identisk.

Vinkelløsningen bidrar til å danne et skjermet og lunt uterom der det er anlagt terrasse.

Selv med en relativt beskjeden grunnflate gir planløsningen et åpent og luftig inntrykk noe som dels er oppnådd ved at stue-/kjøkkenfløyen og soveromsfløyen åpner seg mot terrassen ved hjelp av store glassflater. Pdf-fil planløsning

Hyttene er gitt et minimalistisk formspråk med knappe og presise detaljer. Trefasadene er behandlet med en mørk brun beis med mørkere dør- og vindusomramminger. Fargebruken gjør at bebyggelsen dempes ned i landskapet og blir lite påtrengende i forhold til naturrammen omkring vannet.


Forfatter: DCA

Foto: DCA
Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide20709 190

Arkitekturguide20709 190

Arkitekturguide20709 190
Arkitekturguide20709 192

Arkitekturguide20709 192

Arkitekturguide20709 192
Arkitekturguide20709 154

Arkitekturguide20709 154

Arkitekturguide20709 154
Arkitekturguide20709 156

Arkitekturguide20709 156

Arkitekturguide20709 156
Arkitekturguide20709 158

Arkitekturguide20709 158

Arkitekturguide20709 158
Arkitekturguide20709 161

Arkitekturguide20709 161

Arkitekturguide20709 161
Arkitekturguide20709 164

Arkitekturguide20709 164

Arkitekturguide20709 164
Arkitekturguide20709 168

Arkitekturguide20709 168

Arkitekturguide20709 168
Arkitekturguide20709 188

Arkitekturguide20709 188

Arkitekturguide20709 188

Type bygg: Hytter

Byggested: Eiken/Skeie

Byggherre: Bjarne Skeie

Arkitekt: Siv. ark. MNAL Janicke Jebsen Vinje A/S

Konstruksjon: Tre

Fasademateriale: Liggende trekledning

Oppført: 2008