Jernbanestrekningen mellom Stavanger og Oslo som i dagligtale omtales som Sørlandsbanen, består egentlig av flere delstrekninger (til dels med eget navn) som er anlagt i ulike tidsepoker. Den siste strekningen, som til slutt dannet en sammenhengende bane mellom Stavanger og Oslo, ble åpnet først i 1944 etter 7 års anleggsvirksomhet. Denne strekningen løper gjennom stort sett hele Vest-Agder fylke mellom stasjonene Kristiansand (Krossen) og Sira i Flekkefjord kommune.

Stasjonsbygningene på strekningen er oppført i pakt med datidens formspråk - en nøktern funkisstil tilpasset norske forhold. Vi finner tilsvarende stasjonsarkitektur bl.a. på Sørlandsbanen mellom Grovane og Noragutu, samt på deler av Nordlandsbanen (f.eks. Majavatn stasjon).

Ansvarlig for planlegging av stasjonene langs denne delen av sørlandsbanen var NSBs arkitektkontor v/ingeniør Gudmund Hoel (1877-1956), ofte sammen med arkitekt Bjarne F. Baastad. 

Snartemo stasjon inneholdt i første etasje opprinnlig venterom med billettsalg, restaurant samt lager/godsekspedisjon. Sistnevnte ble utvidet i 1964. I andre etasje var det innredet bolig for stasjonsmesteren. Planløsningen er funksjonell og gjennomarbeidet. Stasjonen har ikke gjennomgått større utvendige forandringer siden den ble oppført, bortsett fra at det i 1964 ble lagt til en sidefløy i en etasje mot vest samtidig som godsfløyen ble utvidet ca. 15 meter mot øst. 

Opprinnelig hadde bygget liggende trekledning. Denne er i ettertid kledd med eternittplater. 

Snartemo stasjon er i NSBs registrering av bygninger gitt høy verneverdi. I følge NSBs verneplan for jernbanebygninger er Snartemo stasjon utvalgt som representant for de mer utpregete funkisstasjonene.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Kilder: NSBs registering av bygninger samt verneplan for jernbanebygninger, rapport 15.03.1993

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide20709 230

Arkitekturguide20709 230

Arkitekturguide20709 230
Arkitekturguide20709 201

Arkitekturguide20709 201

Arkitekturguide20709 201
Arkitekturguide20709 205

Arkitekturguide20709 205

Arkitekturguide20709 205
Arkitekturguide20709 210

Arkitekturguide20709 210

Arkitekturguide20709 210
Arkitekturguide20709 212

Arkitekturguide20709 212

Arkitekturguide20709 212
Arkitekturguide20709 213

Arkitekturguide20709 213

Arkitekturguide20709 213
Arkitekturguide20709 218

Arkitekturguide20709 218

Arkitekturguide20709 218

Type bygg: Stasjonsbygning

Byggherre: NSB

Arkitekt: NSBs arkitektkontor v/Gudmund Hoel og Bjarne F. Baastad

Konstruksjon: Tre

Fasademateriale: Liggende trekledning (nå eternitt), skifer på taket

Oppført: 1942